Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Advocaten

Daniël van Genderen

onderneming en overheid

Opleiding 

Daniel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting: Staats- en bestuursrecht. Is cum laude afgestudeerd in 2011.

Advocaat bij LVH

Sinds juli 2011.

Functie en feiten

Daniël van Genderen werkt in de procespraktijk. Hij staat ondernemers bij in geschillen met de overheid. Regelmatig treedt hij op in bestuursrechtelijke geschillen. Verder ondersteunt hij ondernemers in vergunningsprocedures. Ook begeleidt hij ondernemers in aanbestedingskwesties, onder meer bij het doorlopen van het inschrijvingstraject, de beoordeling van aanbestedingsdocumenten en in kortgeding procedures tegen de aanbestedende dienst.

Eveneens heeft hij ruime ervaring op het gebied van vastgoed. Zo treedt hij vaak op in geschillen binnen verenigingen van eigenaren en huurgeschillen.

Branchegebied

Bouw en Vastgoed
Industrie en Energie

Expertise

Aanbestedingen
Onderneming en overheid
Procesvoering

Competenties

De aanpak van Daniël van Genderen kenmerkt zich door originaliteit, snelle advisering en strijdbaarheid in de rechtbank.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Daniël in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht en aanbestedingsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Origineel, kritisch en strijdbaar.

Lidmaatschappen
  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Lid van MKB Rotterdam
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Daniël van Genderen
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Nitraatrichtlijn: wat zijn de kansen voor boerenbedrijven in een juridisch traject?

Wijzigende regelgeving en andere onverwachte overheidsmaatregelen kunnen drastisch ingrijpen in de bedrijfsvoering en de vooruitzichten van een onderneming. Ondernemers zullen er doorgaans alles aan doen om zich aan te passen aan dergelijke wijzigingen. In sommige gevallen achten ondernemers aanpassing aan een wijziging onmogelijk of te moeilijk. Een deel van die ondernemers beëindigt het bedrijf. Een ander deel zoekt de gang naar de rechter om de wijzigingen aan te vechten, althans compensatie af te dwingen.

Budgetplafonds bij aanbestedingen

Aanbestedende diensten hebben een ruime vrijheid. Bij het bepalen van de voorwaarden waaronder een aan te besteden opdracht dient te worden uitgevoerd, staat voorop dat die vrijheid moet worden gerespecteerd. De rechter neemt dit steevast tot uitgangspunt.

Voldoet uw organisatie aan het nieuwe regime van de AVG? AVG-meeting LVH-Advocaten & Palcoma

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor de meeste organisaties van grote invloed op de bedrijfsvoering. De wijze waarop er binnen de organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en de inrichting van processen speelt hierin een belangrijke rol. Aangezien bij veel ondernemers en organisaties nog veel vragen bestaan omtrent dit onderwerp, organiseerde Leeman Verheijden Huntjens Advocaten in samenwerking met Palcoma ICT-diensten in april een bijeenkomst om ondernemers hier verder over te informeren. “De essentie van de verordening is dat wat vroeger mocht nog steeds wel mag, maar dat er veel meer moet. Ondernemers hebben er veel meer verplichtingen bij gekregen,” aldus advocaat Daniël van Genderen. “Het voornaamste doel is dat ondernemers te allen tijde kunnen aangeven dat ze compliant zijn met de regelgeving van persoonsgegevens.” Ook op het gebied van human resources zijn er veel zaken waar werkgevers rekening mee dienen te houden in hun omgang met (potentiële) werknemers. Daarop is advocaat Mieke Bestebreurtje dieper ingegaan tijdens de bijeenkomst. Om dit op de werkvloer effectief door te voeren, is ook de automatisering een zeer belangrijk aspect. Vandaar dat Sander Linschoten van Palcoma ICT-diensten tijdens het seminar toelichting gaf over hoe organisaties hun automatisering kunnen inrichten om te voldoen aan de strengere wetgeving.

Wanbeleid binnen de VvE en de dwarsliggende grooteigenaar

Voor een eigenaar van een appartementsrecht is de zeggenschap over de woning ingeperkt door de vereniging van eigenaren. Over veel zaken ligt de zeggenschap bij de VvE. De vereniging beslist onder meer over gemeenschappelijk onderhoud, verbouwingen van gemeenschappelijke gedeelten, wijzigingen aan leidingwerken en financiële uitgaven.

Asbestperikelen bij de koop van woon- of bedrijfsruimten

Tot de vroege jaren negentig is bij de vervaardiging van veel producten gebruik gemaakt van de delfstof asbest. Zo zit in oude bouwmaterialen vaak asbest verwerkt. Groeiend inzicht over de schadelijke gezondheidseffecten bij de inhalatie van asbestvezels, leidde uiteindelijk op 1 juli 1993 tot de afkondiging van een algeheel verbod op het voorradig hebben en het verwerken van asbest. Uiteraard zijn veel bouwwerken ruim voor de inwerkingtreding van dat verbod opgericht.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl