Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Advocaten

Hans Rijntjes

conflicten

Opleiding 

Universiteit Utrecht, privaat –en bestuursrechtelijk afgestudeerd in 1982. Summerprogram Columbia University New York en Universiteit Leiden.

Advocaat bij LVH

Sinds 1998.

Functie en feiten

In Hans Rijntjes’ procespraktijk ligt het accent op geschillen over aansprakelijkheden én uit overeen­koms­ten, waar­on­der de in­cas­so van geldvorderingen.

Hans heeft een aantal zaken behandeld, die vanwege het belang ervan gepubliceerd zijn in diverse tijdschriften. Zie bijvoorbeeld en klik door naar:

  • Rechtbank Rotterdam 22 april 2015, aansprakelijkheid bestuurder;
  • Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, aansprakelijkheid Bank;
  • Rechtbank Rotterdam 14 maart 2012, verweer vernietiging pre-auctionovereenkomst;

 

 

Procederen is vooruitzien! (Hans Rijntjes)

Branchegebied

Bouw en Vastgoed

 
Expertise

Huur (contract en ontruiming)
Incasso
Onderneming en aandeelhouders
Procesvoering

Competenties

Goed procederen draait om luisteren, kennis én gedre­venheid. 
De aanpak van Hans wordt gekenmerkt door creativiteit, gevoel voor detail en slagvaar­dig­heid.      

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Hans in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: procesrecht en erfrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten
  • Hans Rijntjes is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging Corporate Li­ti­ga­tion.
  • Daarnaast is hij bestuurslid van een stichting met huisvesting voor onvermogenden. 
  • Eerder is hij be­stuurs­lid geweest van een stichting die bijzonder onderwijs verzorgt en was hij docent in de be­roeps­opleiding voor advocaat-stagiaires.
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Testament geldig? – Twijfels over testament? – Misbruik van Ouderen?

We worden ouder. Dan komt voor velen het nadenken over het opstellen van een testament. Wat wil ik dat er gebeurt met mijn vermogen na mijn overlijden? Toch kunnen er ook met een testament vragen ontstaan bij nabestaanden. Ouderdom komt met gebreken, zo luidt het gezegde. Bij maar liefst een kwart van de 80-plussers speelt een vorm van dementie. Ook kan ouderdom de wereld ‘kleiner’ maken en kunnen bejaarde ouderen kwetsbaarder zijn voor misbruik. Kwesties die van invloed kunnen zijn op het testament. Na het overlijden van een geliefd familielid (‘de erflater’) kan zijn testament (zijn uiterste wilsbeschikking) u verrassen. Is dat testament opgemaakt toen het niet meer zo goed ging met uw familielid? Is dit testament wel (rechts)geldig? Kan dat worden voorgelegd aan de rechter? Vragen die u als familielid en/of erfgenaam wellicht heeft. Wij informeren u graag over de juridische handvatten die u in dergelijke kwesties heeft.

22 maart: Dag van het erfrecht

De 'Dag van het Erfrecht' is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. De erfrechtadvocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de 'Dag van het Erfrecht' vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Onroerend goed: rechten van derden

Stel je hebt een pand gekocht. Je gaat naar de notaris, na de le­ve­ring is het van jou. Maar het kan zijn dat er een recht is van een andere persoon. Zo’n “derde” kan een koop­op­tie heb­ben. Of er is sprake van een “dubbele verkoop”. Wat is in zo’n situatie de rol van de notaris? 

Verborgen gebreken bij koopwoningen

Het komt regelmatig voor dat de koper van een huis na de koop wordt geconfronteerd met (verborgen) gebreken aan de woning. In bepaalde gevallen kunnen de kosten van herstel van die gebreken op de verkoper worden verhaald omdat er sprake is van non-conformiteit. In de praktijk veel voorkomende gevallen zijn bijvoorbeeld de verzwegen aanwezigheid van asbest, een ondergrondse tank in de tuin, waarvan de verkoper geen melding had gemaakt, of een niet-gemelde bodemverontreiniging uit het verleden.

Veel voor weinig

Veel voor weinig; een gedachte die de verhuurder kan bekruipen als hij de verhuurde wo­ning beziet tegenover de magere, misschien wel verliesgevende huuropbrengst.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl