Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Advocaten

Leoni van Westen

procesvoering

Opleiding 

Leoni studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde haar studie af in 2009 met als afstudeerrichting: privaatrecht.

Advocaat bij LVH

Sinds januari 2010. 

Expertise

Procesvoering. Naast aansprakelijkheidskwesties heeft Leoni ervaring met velerlei geschillen in commerciële samenwerkingen, niet alleen geschillen tussen ondernemingen, maar tevens geschillen tussen verschillende stakeholders binnen een onderneming. Verder procedeert Leoni over kwesties met betrekking tot bedrijfsovernames, zoals garantieclaims.

Zij procedeert zowel bij de rechtbank als – in hoger beroep – bij het hof, waardoor zij ruime ervaring heeft in het appélprocesrecht.

Competenties

Leoni wordt gewaardeerd vanwege haar betrokkenheid. Ze bijt zich vast in een dossier en zorgt ervoor dat geen kans onbenut wordt gelaten. Ze zoekt zaken waar nodig tot de bodem uit. Anderzijds houdt zij oog voor de belangen van de cliënt en is zij naar de cliënt toe altijd realistisch over de kansen. Ze staat de cliënt optimaal ten dienste, maakt scherpe analyses, is standvastig en strijdvaardig. 

Persoonlijke eigenschappen

Nuchter, zorgvuldig, gedreven.

Lidmaatschappen

  • Lid van VBR (Vereniging voor Burgerlijk recht)
  • Lid van de NJV (Nederlandse juristen vereniging)
Aanvullen van een rechterlijke beslissing; wanneer is cassatie mogelijk

Als de rechter heeft nagelaten om te beslissen over een onderdeel van de vordering of het verzoek dat aan hem is voorgelegd, kan deze op verzoek van een partij zijn vonnis, arrest of beschikking aanvullen. 

Boetebeding in overeenkomsten loont

In onze praktijk wordt regelmatig geprocedeerd over de schending van contracten, waarbij schadevergoeding wordt gevorderd.

Wettelijke handelsrente verschuldigd over lening?

Kan wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over een geldlening? Die vraag doet zich voor in een procedure die wij voor een van onze cliënten hebben gevoerd, waarbij twee vennootschappen een overeenkomst van geldlening hebben gesloten, waarbij contractuele rente was overeengekomen. Wij hebben in die procedure wettelijke handelsrente gevorderd over het bedrag aan contractuele rente dat is verschuldigd op grond van een overeenkomst van geldlening. Het hof heeft deze vordering toegewezen. De vraag of dit correct is, ligt nu voor aan de Hoge Raad.

Welke betekenis heeft de advocatenbrief voor de accountant in het kader van zijn aansprakelijkheid?

Geregeld worden wij gevraagd een zogeheten lawyer’s letter, ook wel advocatenbrief genoemd, voor cliënten op te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening. In zo’n lawyer’s letter geven de juridische adviseurs van de desbetreffende onderneming verklaringen af betreffende aan hen, in de uitoefening van hun werkzaamheden voor deze ondernemingen, gebleken juridische kwesties, die invloed (kunnen) hebben op de jaarrekening. De vraag is welke betekenis de advocatenbrief heeft voor de accountant in het kader van zijn aansprakelijkheid.

Wat betekent intrekking door Shell van 403-verklaring voor de NAM

Al sinds 1985 heeft Shell voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (‘NAM’) jaarlijks een 403-verklaring, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd, afgegeven. Uit het jaarverslag van Shell blijkt nu dat zij haar 403-verklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

franchise, distributie en agentuur, contractenrecht, huurrecht

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl