Afbeelding
Advocaten

Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

Opleiding 

Universiteit Utrecht, afstudeerrichting privaatrecht en strafrecht. Afgestudeerd in 2006. In 2010 slaagde zij voor de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht.

Advocaat bij LVH

Sinds 2009.

Functie en feiten

Mieke Bestebreurtje is sinds begin 2006 advocaat. Zij is voor cliënten een vraagbaak als het gaat om arbeidsrechtelijke problematiek. Fungeert als een gewaardeerde sparringpartner voor P&O/HR afdelingen van grote en middelgrote bedrijven. Adviseert onder meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder ook begrepen het concurrentiebeding), reorganisatie, medezeggenschap en re-integratie. Behandelt - als lid van het luchtvaartteam binnen kantoor- voor luchtvaartmaatschappijen de zogenaamde vertragingsclaims.

Branchegebied

Haven en handel

Expertise

Arbeidsrecht en medezeggenschap

Competenties

Mieke toont zich - zowel in onderhandelingen als in procedures - een vasthoudend advocaat, met een scherp oog voor de belangen van haar cliënt.

Persoonlijke eigenschappen

daadkrachtig, doortastend, makkelijk benaderbaar en kennis van zaken.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten
  • Mieke Bestebreurtje is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.
  • Voor relaties van kantoor verzorgt Mieke jaarlijks goed bezochte seminars over actuele veranderingen in het arbeidsrecht.

 

Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Mieke Bestebreurtje
Aanpassing transitievergoeding per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding aangepast.

Afschaffing minimum jeugdloon voor werknemers van 21 jaar en ouder

Momenteel geldt voor jongeren jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon, het zogenaamde minimumjeugdloon. Minister Asscher wenst het minimumjeugdloon voor werknemers van 21 en 22 jaar af te schaffen.

De AOW-er : laten doorwerken of in dienst nemen?

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is de positie van de AOW-er gewijzigd, in die zin dat er weinig tot geen ontslagbescherming meer voor deze werknemer geldt. Per 1 januari 2016 is vervolgens de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet beperkt de plichten van de werkgever in geval van ziekte van een AOW-er.

Lastenverlichting voor werkgever bij ziekte werknemer?

Minister Asscher kondigt maatregelen aan die betrekking hebben op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

De VAR-verklaring verdwijnt definitief

Op dinsdag 2 februari jl. heeft in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen. De meerderheid van de Eerste Kamer stemde voor het voorstel. Dit betekent dat de wet in werking zal treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Naar verwachting zal dit 1 mei 2016 zijn.

Meer artikelen >
Mieke Bestebreurtje

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31 (0)10 209 27 76 bestebreurtje@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Jack Leeman

procesvoering, onderneming en aandeelhouders, vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 leeman@lvh-advocaten.nl
Jannine Meijer

onderneming en aandeelhouders, incasso

+31(0)10 209 27 45 meijer@lvh-advocaten.nl
Anouk Mullenders

scheiding (voor ondernemers)

+31 (0)10 209 27 55 mullenders@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 77 ort@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

incasso, onderneming en aandeelhouders, luchtvaart

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 40 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering, incasso

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl