Dominique

mei 18, 2022

filter berichten op:

About Dominique Dorsman

This author has not yet filled in any details.
So far Dominique Dorsman has created 18 blog entries.

Verzoek sanering en Corona: de ontvanger denkt mee

2022-05-16T07:46:27+00:00mei 12, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, onderneming & overheid|

De belastingdienst zal verzoeken om sanering van belastingschulden, tot nader order, met een soepele houding benaderen. Het gaat dan met name om verzoeken van ondernemers die een in de kern gezonde  onderneming hebben en die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor deze ondernemers kan blijken dat het ruimhartige corona-uitstelregeling beleid geen soelaas biedt.

Model arbeidsovereenkomst aanpassen in 2022? Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

2022-03-07T16:46:05+00:00maart 3, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Het Europees Parlement heeft in juni 2019 een Richtlijn aangenomen betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De richtlijn kent nieuwe rechten toe aan werknemers en dit heeft zodoende gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten van werknemers, alsook voor eventuele arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers in 2022 hun (model) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregeling moeten wijzigen.

De positie van de MKB ondernemer als schuldeiser bij een WHOA akkoord

2022-02-22T08:37:19+00:00februari 17, 2022|berichten, nieuws|

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet is een nieuw herstructureringsinstrument geïntroduceerd. Het doel hiervan is om te voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog (deels) levensvatbaar zijn. In de wettelijke regeling is een minimumbescherming voor (kleinere) MKB’ers opgenomen. Dit wordt ook wel de 20% regel genoemd. In dit artikel geef ik en toelichting op de positie van de MKB’er als schuldeiser bij een WHOA akkoord.

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

2022-02-22T08:55:24+00:00februari 17, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Toezicht op de (thuis)werkplek: wat mag een werkgever?

2022-02-22T15:40:46+00:00februari 10, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Eerder schreven wij al een artikel over de regels voor cameratoezicht op de werkplek. De behoefte aan controle bij werkgever overstijgt – mede gezien de coronapandemie – het enkel controleren van de werkplek met camera’s. Werkgevers hebben ook behoefte aan controleren van het surfgedrag van werknemers, alsook de e-mails die zij versturen. En uiteraard willen zij voorkomen dat werknemers onder werktijd op de thuiswerkplek urenlang internetshoppen en tv kijken. Maar is het controleren daarvan niet een inbreuk op de privacy van de werknemer, zeker op de thuiswerkplek?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: is het ernstig verwijtbaar?

2022-02-21T14:47:04+00:00februari 7, 2022|berichten, nieuws|

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer komt helaas geregeld voor. Als werkgever zou je denken dat dit een onomstotelijke reden is voor ontslag en dat het gedrag ernstig verwijtbaar is, zodat geen transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer en werknemer geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. De praktijk is echter weerbarstiger.

Verandering box 3-heffing over inkomen uit sparen en beleggen

2022-02-08T13:37:56+00:00februari 3, 2022|berichten, nieuws|

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat mogelijk gevolgen kan hebben voor u als belastingplichtige. In dit arrest beslist de Hoge Raad namelijk dat de box 3-heffing over het inkomen uit sparen en beleggen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt ingegaan op het arrest en de gevolgen die het arrest voor u kan hebben. 

Afwijzing homologatieverzoek WHOA akkoord

2022-02-01T14:59:25+00:00januari 31, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Inmiddels is er een substantieel aantal uitspraken over gewezen. Het is nog steeds de vraag hoe de praktijk zich gaat ontwikkelen en of gezegd kan worden of de invoering van de wet een succes is geweest. Tot op heden is het aantal (gepubliceerde) toegewezen homologatieverzoeken nog relatief gering.

Go to Top