< terug naar overzicht

Het is veel in het nieuws: ongevallen – al dan niet met dodelijke afloop – met autonoom rijdende auto’s. Een vraag die daarbij opkomt : wie is voor deze ongevallen aansprakelijk? Dit is een fenomeen waar de huidige wetgeving (nog) niet in voorziet.

Truck platooning

Deze vraag beperkt zich niet alleen tot de autonoom rijdende auto’s, maar speelt ook bij truck platooning. Truck platooning houdt in dat meerdere vrachtwagens op basis van specifieke software elektronisch aan elkaar zijn gekoppeld. Alleen de voorste truck is bemand door een chauffeur. Deze voorste truck bepaalt de snelheid en de route, waarbij de andere trucks automatisch volgen. In de volgende trucks zit geen chauffeur. Alleen bij de voorste truck (met chauffeur) kan eigenhandig worden ingegrepen, bijvoorbeeld om uit te wijken. Ook hierbij spelen diverse juridische en verzekeringstechnische vragen. Wat als één van de volgende trucks onverwacht moet uitwijken en schade veroorzaakt? Wat als de voorste truck een (inschattings)fout maakt en de volgende trucks automatisch volgen? Wie is dan aansprakelijk: de chauffeur, de fabrikant van de truck of van de software? Hoe wordt met gevaarlijke weersomstandigheden omgegaan? Wat als het computersysteem van het voertuig wordt gehackt? Kortom: de wetgeving dient te worden aangepast op deze technische ontwikkelingen. Ook is het noodzakelijk dat de inrichting van de openbare weg wordt aangepast op de autonoom rijdende voertuigen. Denk daarbij aan verkeersborden, belijningen, markeringen en op- en afritten. 

Verzekering

Niet alleen de aansprakelijkheidsregels en de weginrichting moeten worden aangepast, ook op het gebied van het verzekeringsrecht zullen wijzigingen noodzakelijk zijn. Zelfrijdende voertuigen zijn momenteel immers niet te verzekeren. Over de hoogte van de premie voor zo’n verzekering bestaat nog veel onduidelijkheid. Enerzijds wordt gepretendeerd dat autonoom rijden minder schade tot gevolg heeft, want het zou een stuk veiliger zijn dan normaal rijden. Anderzijds kan de dure technologie en software meebrengen dat de premies stijgen. 

Aanpassing wet-en regelgeving

De aanpassing van de wet- en regelgeving zal snel moeten gaan plaatsvinden. Binnen nu en een jaar willen TLN en Rijkswaterstaat namelijk in Nederland op de openbare weg testen doen met truck platooning. In Duitsland is de ontwikkeling van semi-autonoom rijden (dus nog met chauffeur) verder: een wetsvoorstel wordt voorbereid en eind vorig jaar is een eerste rit met een semi-autonoom rijdende vrachtwagen tussen het reguliere verkeer uitgevoerd. Vereist is wel dat de chauffeur in de cabine blijft, zodat hij in een noodsituatie de besturing van de vrachtwagen direct kan overnemen. Ook overweegt de Duitse overheid om zwarte dozen (zoals in een vliegtuig) verplicht te stellen.

Gevreesd wordt dat de Europese Unie er niet in slaagt om op tijd wetgeving te maken, als gevolg waarvan de technische ontwikkelingen worden gehinderd. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied voor u in de gaten. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.