< terug naar overzicht

De koper van een huis wordt beter beschermd.

Op 31 oktober 2013 wezen wij in het artikel “Beslag op de koopsom van een woning” al op een arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 waarin werd bepaald dat derdenbeslag onder de koper op de koopsom niet onder de bescherming van de Vormerkung valt.

De Vormerkung houdt in dat gedurende 6 maanden na het inschrijven van de koopovereenkomst tot koop van een onroerende zaak in het kadaster, eventuele nadien ingeschreven hypotheken of beslagen op die onroerende zaak niet aan de koper kunnen worden tegengeworpen. Dat wil zeggen, de onroerende zaak kan in dat geval gewoon geleverd kan worden aan de koper vrij van die desbetreffende hypotheken en/of beslagen. In de praktijk probeerden schuldeisers de Vormerkung te omzeilen door derdenbeslag onder de koper op de koopsom te leggen, waardoor de onroerende zaak alsnog niet kon worden geleverd aan de koper. De koper kon dan immers de koopsom niet meer voldoen, omdat daar beslag op was gelegd. En zonder betaling kan levering niet plaatsvinden. Volgens het arrest van de Hoge Raad valt derdenbeslag onder de koper op de koopsom niet onder de bescherming van de Vormerkung. Derdenbeslag onder de koper trof dus wel doel en schuldeisers bereikten wat zij wilden bereiken.

Dit is echter sinds 1 januari van dit jaar veranderd. Vanaf dat moment geldt een wetswijziging die tot gevolg heeft dat, indien beslag wordt gelegd op de koopsom onder de koper nadat de koop is ingeschreven in het kadaster, de koper zijn koopprijs, ondanks dat daarop beslag is gelegd, gewoon kan betalen aan de notaris, zodat levering kan plaatsvinden.

Ook geldt vanaf dat moment dat als er na de inschrijving van de koop beslag wordt gelegd op de onroerende zaak, dit beslag na de levering van de zaak komt te rusten op het deel van de koopprijs dat de notaris ten behoeve van de verkoper onder zich houdt. Schuldeisers zullen dus weer kiezen voor beslaglegging op de onroerende zaak.

De koper wordt met deze wetswijziging dus aanzienlijk beter beschermd.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.