< terug naar overzicht

Stel, u koopt een woning. De koopovereenkomst is getekend, maar de koopsom is nog niet betaald en de levering heeft nog niet plaatsgevonden. Een schuldeiser van de verkoper kan dan beslag leggen op de woning, waardoor de woning niet meer vrij van dat beslag aan u geleverd kan worden.

Om te voorkomen dat een dergelijk beslag kan worden gelegd op de woning, dient u de koopovereenkomst met betrekking tot de woning in de openbare registers te laten registreren. Dit wordt ook wel ‘vormerkung’ genoemd. Deze vormerkung biedt u als koper van een registergoed gedurende zes maanden na de inschrijving van de koop bescherming in uw recht om de woning vrij van het beslag geleverd te krijgen. U wordt beschermd tegen de in de wet genoemde situaties, waaronder de situatie waarin beslag wordt gelegd op het onroerend goed na de inschrijving van de koopovereenkomst.

Maar wat geldt er nu in het geval de schuldeiser van de verkoper beslag legt onder u op de koopsom van de woning, een zogeheten derdenbeslag, terwijl u de koopovereenkomst hebt laten registeren in de openbare registers? Wordt u ook in dit geval beschermd of belet dit beslag de betaling van de koopsom, waardoor de woning niet aan u geleverd kan worden?

De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord in zijn arrest van 12 juli jl.. Volgens de Hoge Raad valt derdenbeslag onder de koper op de koopsom niet onder de bescherming van de vormerkung. De feiten waren als volgt.

Op 16 januari 2008 heeft koper een woning gekocht van verkoper. Deze koopovereenkomst is op 23 januari 2008 ingeschreven in de openbare registers. X heeft een vordering op de verkoper. Ter zekerheid van de nakoming van die vordering legt X, kort na de inschrijving van de koopovereenkomst tussen koper en verkoper, derdenbeslag onder de koper van de woning op de koopsom die kopers verschuldigd zijn aan verkoper.

De koper vordert in kort geding opheffing van het beslag, zodat deze de koopsom aan de notaris kan betalen en de woning aan koper geleverd kan worden. De rechtbank en het Hof hebben deze vordering toegewezen, maar de Hoge Raad oordeelt dat een derdenbeslag onder de koper op de koopsom niet valt onder de bescherming van de vormerkung.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws