< terug naar overzicht

De wettelijke regeling betreffende betalingstermijnen wordt gewijzigd. De wetswijziging zal worden ingevoerd om uitvoering te geven aan Europese regelgeving. Wanneer de wetswijziging precies ingaat, is nog niet bekend, maar dit zal uiterlijk op 16 maart 2013 moeten gebeuren. Het doel van de regeling is om betalingsachterstanden bij handelstransacties te bestrijden, ook indien de transactie is gesloten met de overheid.

De wetswijziging treft de volgende verhoudingen:

  • een in de uitoefening van beroep of bedrijf handelende natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt met een andere (rechts)persoon;  
  • een overheidsinstantie die met een andere (rechts)persoon een handelsovereenkomst sluit.

Voor de eerstgenoemde verhouding gaat gelden dat de partij die de prestatie heeft ontvangen (ofwel de schuldenaar) binnen een factuurtermijn van maximaal dertig dagen zal moeten betalen. Een langere betalingstermijn van ten hoogste 60 dagen kan slechts uitdrukkelijk overeengekomen worden. Voorts geldt de voorwaarde dat de langere termijn niet kennelijk onredelijk is jegens de schuldeiser. Een langere termijn dan 60 dagen overeenkomen, is echter onder bepaalde omstandigheden toch toegestaan.

Bij een handelsovereenkomst met een overheidsinstantie geldt ook een maximale betalingstermijn van 30 dagen. De termijn kan worden verlengd naar 60 dagen indien dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en indien de termijn niet kennelijk onredelijk is jegens de schuldeiser. Een termijn overeenkomen die langer is dan 60 dagen is echter niet mogelijk.

De nieuwe wetgeving doet niet af aan het recht van partijen om een regeling, waarbij de schuldenaar in termijnen betaalt, overeen te komen. Ook blijft ongewijzigd dat partijen een kortere termijn dan 30 dagen overeen mogen komen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: