nieuws

november 28, 2022

filter berichten op:

Opgelet: de deadline uit de Franchisewet nadert

2022-11-10T10:38:47+00:00november 10, 2022|berichten, conflicten, nieuws, onderneming & zaken doen, zakelijke dienstverlening|

Op 1 januari 2021 is de wet Franchise in werking getreden. De wet geldt zowel voor lopende als nieuwe franchiseovereenkomsten. Voor een aantal bepalingen uit de wet Franchise heeft de wetgever een overgangstermijn van twee jaren gegeven. Dit zijn de bepalingen die zien op de waardeberekening van goodwill bij contractbeëindiging, het concurrentiebeding en het instemmingsrecht van franchisenemer.

Opzegging bankrelatie door bank

2022-09-06T10:45:54+00:00september 6, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten

2022-08-23T10:34:34+00:00augustus 12, 2022|berichten, conflicten, nieuws, onderneming & zaken doen, zakelijke dienstverlening|

Heeft u van de deurwaarder een dagvaarding ontvangen en vraagt u zich af waar u op moet letten bij het bestuderen van de dagvaarding? In dit artikel geven wij vijf handvatten voor bestuderen van een dagvaarding. Uit een dagvaarding kunt u namelijk veel afleiden, zoals tegen welke datum u moet reageren op de dagvaarding, wat er gebeurt als u niet reageert en of u zich al dan niet verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

Wanneer zijn de kosten van meerwerk voor rekening van de opdrachtgever bij aanneming van werk?

2022-07-19T08:10:09+00:00juli 19, 2022|berichten, nieuws, Onderneming en Vastgoed|

In een aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever wordt meestal een aanneemsom overeengekomen. Vaak gebeurt het dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering allerlei wijzigingen of aanvullingen wenst op het werk. Dit is dan meerwerk. Maar komen de kosten van dit meerwerk voor rekening van de aannemer of van de opdrachtgever?

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

2022-06-28T07:26:54+00:00juni 27, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Ga naar de bovenkant