automotive

juli 1, 2022

filter berichten op:

Experimenteerwet zelfrijdende voertuigen: bestuurder blijft aansprakelijk

2021-12-15T15:05:59+00:00maart 2, 2018|automotive, berichten, branche, nieuws|

De technologische ontwikkelingen van zelfrijdende voertuigen en truck platooning volgen elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan passende wet- en regelgeving op dit gebied. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2017 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Met dit wetsvoorstel wordt door de overheid op de groeiende behoefte aan wetgeving op het gebied van zelfrijdende voertuigen gereageerd.

Automotive nieuws

2021-12-15T15:06:09+00:00oktober 24, 2017|automotive, berichten, branche, nieuws|

Van 19 tot en met 21 oktober jl. vond in de RAI in Amsterdam de MobiliteitsRAI plaats. Een evenement waar diverse ondernemers op het gebied van automotive, wegtransport en carrosserie- en trailerbouw samenkomen om kennis uit te wisselen en te netwerken.

Wijziging terugvordering BTW op oninbare vorderingen

2021-12-15T15:06:17+00:00januari 5, 2017|automotive, berichten, branche, Construction & property, energie & industrie, nieuws, Port & trade maritime lawyers, Transport and logistics, zakelijke dienstverlening|

Welke ondernemer heeft ze niet; oninbare vorderingen? Om meer dan één reden is dit zeer vervelend. In dit artikel richt ik mij op de teruggave van btw op oninbare vorderingen. Met ingang van 1 januari 2017 is de regelgeving versoepeld.

Incasso dienstverlening

2021-12-15T15:06:22+00:00augustus 15, 2016|automotive, berichten, branche, Construction & property, energie & industrie, nieuws, Port & trade maritime lawyers, Transport and logistics, zakelijke dienstverlening|

Het komt vaker voor dan we willen : klanten die te laat, pas na meerdere herinneringen of soms zelfs helemaal niet betalen. Toch blijven incassodossiers vaak liggen, mede omdat ze u veel tijd kosten. Bovendien is een gerechtelijke procedure kostbaar en hebt u daarvoor weer een andere partij nodig.

Wet Huis voor Klokkenluiders

2021-12-15T15:06:22+00:00augustus 5, 2016|automotive, berichten, branche, Construction & property, energie & industrie, nieuws, Port & trade maritime lawyers, Transport and logistics, zakelijke dienstverlening|

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Op basis van deze wet kunnen werknemers die een vermoeden hebben van een maatschappelijke misstand binnen de organisatie waar zij werken – indien daarvoor bij de werkgever geen (adequate) procedure is of als de werkgever onvoldoende heeft gedaan met een interne melding – wenden tot het Huis voor Klokkenluiders.

Principeakkoord nieuwe CAO MvT

2021-12-15T15:06:22+00:00augustus 2, 2016|automotive, berichten, branche, nieuws|

Op 20 juni 2016 hebben de Bovag en de werknemerspartijen FNV, CNV Vakmensen en De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT). De looptijd van de cao MvT bedraagt 48 maanden en vangt met terugwerkende kracht per 1 november 2014 aan. Een aantal afspraken die partijen hebben gemaakt, wordt hierna kort weergegeven

Go to Top