zakelijke dienstverlening

november 28, 2022

filter berichten op:

Opgelet: de deadline uit de Franchisewet nadert

2022-11-10T10:38:47+00:00november 10, 2022|berichten, conflicten, nieuws, onderneming & zaken doen, zakelijke dienstverlening|

Op 1 januari 2021 is de wet Franchise in werking getreden. De wet geldt zowel voor lopende als nieuwe franchiseovereenkomsten. Voor een aantal bepalingen uit de wet Franchise heeft de wetgever een overgangstermijn van twee jaren gegeven. Dit zijn de bepalingen die zien op de waardeberekening van goodwill bij contractbeëindiging, het concurrentiebeding en het instemmingsrecht van franchisenemer.

Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten

2022-08-23T10:34:34+00:00augustus 12, 2022|berichten, conflicten, nieuws, onderneming & zaken doen, zakelijke dienstverlening|

Heeft u van de deurwaarder een dagvaarding ontvangen en vraagt u zich af waar u op moet letten bij het bestuderen van de dagvaarding? In dit artikel geven wij vijf handvatten voor bestuderen van een dagvaarding. Uit een dagvaarding kunt u namelijk veel afleiden, zoals tegen welke datum u moet reageren op de dagvaarding, wat er gebeurt als u niet reageert en of u zich al dan niet verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

Instemmingsrecht Ondernemingsraad: wat te doen bij weigering door OR?

2021-12-15T15:05:12+00:00augustus 17, 2021|berichten, branche, nieuws, personeel, specialisme, zakelijke dienstverlening|

Een ondernemingsraad (OR) heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van artikel 27 WOR. Maar wat nu als de ondernemingsraad weigert om instemming te geven voor het doorvoeren van het besluit? Is dat wel redelijk of weegt het belang van de ondernemer zwaarder? En wat kan de ondernemer doen?

Turboliquidatie

2021-12-15T15:05:12+00:00augustus 16, 2021|berichten, branche, nieuws, zakelijke dienstverlening|

De overheid verwacht dat als gevolg van covid-19 een aanzienlijk aantal ondernemers op korte termijn hun bedrijf wil beëindigen met gebruikmaking van de turboliquidatie. De overheid vreest voor misbruik en heeft een voorstel opgesteld om de positie van schuldeisers te beschermen en de transparantie op deze regeling te vergroten. Dit voorstel is ter consultatie voorgelegd.

Acties tegen concurrentiebeding

2021-12-15T15:05:18+00:00mei 11, 2021|berichten, branche, nieuws, personeel, specialisme, zakelijke dienstverlening|

Veel werknemers hebben een concurrentiebeding en veel werkgevers komen in aanraking met potentiële werknemers die een concurrentiebeding hebben. De vraag die dan ontstaat is, kan de werknemer in dienst treden bij een nieuw bedrijf? Of met andere woorden, is het concurrentiebeding rechtsgeldig, kan de huidige werkgever het beding met succes inroepen of kan het concurrentiebeding wellicht (gedeeltelijk) vernietigd worden? Deze vragen en meer behandelen we in dit artikel. Ook wordt kort het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021 besproken.

Privacy and Data Protection: Brexit and third countries

2022-01-14T14:55:34+00:00april 22, 2021|berichten, branche, Internationaal, nieuws, zakelijke dienstverlening|

As we all know the UK left the EU with effect from 1 January 2021. How does this affect the transfer and processing of personal data in the UK. The Withdrawal Agreement entered into by the EU and the UK regarding the withdrawal of the UK from the EU sets out a certain transitionary period. This transitional period expired as from 1st July 2021, meaning that the UK is treated as a third country with respect to the transfer and processing of personal date. What does this mean in practice for privacy and data protection?

Beoordeling arbeidsrelaties en Wet DBA: Werknemer of zelfstandige?

2022-01-20T17:18:20+00:00maart 1, 2021|berichten, branche, nieuws, personeel, specialisme, zakelijke dienstverlening|

Een veel gebruikte arbeidsverhouding is de ZZP-constructie. Deze arbeidsverhouding kent voor ondernemers een aantal voordelen en het is een goed alternatief voor uitzending en (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Het is derhalve een onderwerp waarover de laatste jaren veel te doen is, meer specifiek, wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst?

Ga naar de bovenkant