personeel

september 27, 2022

filter berichten op:

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

2022-06-28T07:26:54+00:00juni 27, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Model arbeidsovereenkomst aanpassen in 2022? Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

2022-03-07T16:46:05+00:00maart 3, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Het Europees Parlement heeft in juni 2019 een Richtlijn aangenomen betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De richtlijn kent nieuwe rechten toe aan werknemers en dit heeft zodoende gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten van werknemers, alsook voor eventuele arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers in 2022 hun (model) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregeling moeten wijzigen.

Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie: acties werkgever

2022-03-01T11:31:45+00:00februari 21, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Een re-integratietraject start door de ziekmelding van de werkgever. Eerder schreven we al een artikel over de stappen die genomen moeten worden in een re-integratietraject. Maar wat nu als de zieke werknemer niet meewerkt? Welke acties kan je als werkgever nemen om het re-integratietraject weer op de rit te krijgen of kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan als hij niet meewerkt?

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

2022-02-22T08:55:24+00:00februari 17, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, personeel|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Toezicht op de (thuis)werkplek: wat mag een werkgever?

2022-02-22T15:40:46+00:00februari 10, 2022|berichten, nieuws, personeel|

Eerder schreven wij al een artikel over de regels voor cameratoezicht op de werkplek. De behoefte aan controle bij werkgever overstijgt – mede gezien de coronapandemie – het enkel controleren van de werkplek met camera’s. Werkgevers hebben ook behoefte aan controleren van het surfgedrag van werknemers, alsook de e-mails die zij versturen. En uiteraard willen zij voorkomen dat werknemers onder werktijd op de thuiswerkplek urenlang internetshoppen en tv kijken. Maar is het controleren daarvan niet een inbreuk op de privacy van de werknemer, zeker op de thuiswerkplek?

Go to Top