< terug naar overzicht

Tijdens de corona-crisis lopen de re-integratieverplichtingen van zieke werknemers door. Maar hoe moet u als werkgever het re-integratietraject vormgegeven als een of meer van uw werknemers thuiswerken? In dit artikel zullen wij bespreken hoe u invulling kan geven aan de re-integratie van een langdurig zieke werknemer en hoe u een loonsanctie van het UWV kan voorkomen.

Re-integratie vanuit de thuiswerkplek?

In beginsel dient de re-integratie vanuit de thuiswerkplek te worden voortgezet. In sommige situaties zal dit echter niet mogelijk zijn. U kunt bijvoorbeeld geen passend werk aanbieden of het tweede spoor kan niet ingezet worden. In dat laatste geval dient u hierover duidelijke afspraken te maken met de werknemer en dient u dit schriftelijk vast te leggen.

Evaluatiegesprekken gedurende het re-integratietraject tussen u en de werknemer kunnen in ieder geval worden voortgezet op afstand. Ditzelfde geldt voor de afspraken die de werknemer heeft met de bedrijfsarts. In beginsel moet een telefonisch consult worden ingezet.

Loonsanctie van het UWV voorkomen na coronacrisis?

Na de 104 weken wachttijd kunt u het dienstverband met de langdurig zieke werknemer beëindigen via het UWV. Het UWV zal dan toetsen of u voldaan heeft aan uw re-integratieverplichtingen. Het UWV heeft aangegeven dat ook de maatregelen die genomen zijn tijdens de corona-crisis worden meegenomen in de beoordeling en dat hierbij rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden die deze crisis met zich mee brengt.

Dit betekent dat u inzichtelijk moet maken hoe u invulling heeft gegeven aan het re-integratietraject van de langdurig zieke werknemer tijdens de corona-crisis en welke invloed het corona-virus heeft gehad op het re-integratieproces en het herstel van uw werknemer.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht en de coronacrisis kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.