Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Curator kan in verzet tegen faillietverklaring op eigen aangifte van rechtspersoon

maandag 21 december 2015

Op 18 december 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de mogelijkheid van de curator om in verzet te gaan tegen een faillietverklaring op eigen aangifte van een rechtspersoon. 

Bij de faillietverklaring wordt een curator benoemd. Volgens de Faillissementswet kan elke belanghebbende tegen de faillietverklaring verzet instellen. In de onderhavige zaak was op eigen aangifte een faillissement van een B.V. uitgesproken. De curator merkte echter al snel dat er in het geheel geen baten waren en dat deze ook niet te verwachten zijn. Daarom stelde de curator dat de schuldenlast door zijn werkzaamheden alleen maar zou toenemen, terwijl aan schuldeisers geen enkele uitbetaling zou kunnen plaatsvinden. Het salaris van de curator komt namelijk als boedelschuld voor rekening van de boedel. In dit geval had de vennootschap ontbonden moeten worden, aldus de curator. Daarom stelde hij verzet in tegen de faillietverklaring, waarbij hij het standpunt innam dat bij het verzoek tot faillietverklaring misbruik van bevoegdheid was gemaakt.

Aangezien de wet over dit punt onduidelijk is heeft de rechtbank aan de Hoge Raad de prejudiciële vraag voorgelegd of de curator belanghebbende is in de zin van de Faillissementswet en of hij in verzet kan komen.

De Hoge Raad beantwoordt beide vragen bevestigend. De curator is belanghebbende, omdat hij uit hoofde van zijn benoeming allerlei wettelijke verplichtingen heeft om werkzaamheden uit te voeren. In dat kader moet hij ook kosten maken, waardoor hij boedelcrediteur wordt. Zodoende komt hij in een rechtsbetrekking tot de schuldenaar te staan, aldus de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad komt het verzet slechts voor toewijzing in aanmerking indien er sprake is van een boedel die (nagenoeg) geen activa omvat en er ook geen vorderingen op grond van pauliana en onbehoorlijk bestuur zijn. Een curator die overweegt om verzet in te stellen zal deze punten dus spoedig moeten inventariseren.

Van belang is dat uit deze uitspraak niet kan worden afgeleid dat bij het faillissement van een natuurlijke persoon de curator ook de mogelijkheid van verzet heeft. De Hoge Raad heeft expliciet aangegeven dat de beantwoording van de aan hem gestelde vragen zich beperkt tot situaties waarin een rechtspersoon op eigen aangifte failliet is verklaard. Een belangrijk verschil is dat een natuurlijke persoon niet de mogelijkheid van ontbinding op grond van artikel 2:19 BW heeft.

Als gevolg van deze uitspraak is te verwachten dat curatoren vaker van de mogelijkheid van verzet gebruik zullen maken. Voor bestuurders die twijfelen of moet worden ontbonden of dat een eigen aangifte tot faillietverklaring moet worden gedaan is het dus van groter belang geworden om zich ervan te vergewissen dat zij de juiste route bewandelen. 

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl