< terug naar overzicht

Op 1 februari 2014 wordt het betalingsverkeer binnen Europa geharmoniseerd. Er komt één gezamenlijke Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA).

Vanaf dat moment kunt u alleen nog Europese betaalvormen gebruiken. 2014 lijkt nu nog ver weg, maar de overgang op IBAN en SEPA kan meer tijd kosten dan u denkt. Ik adviseer daarom direct te starten met uw voorbereidingen.

Kort

Het gebied van de SEPA bestaat uit de 27 EU-lidstaten aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco. SEPA stelt u in staat om binnen deze landen op dezelfde manier eurobetalingen te doen en te ontvangen. In plaats van dat ieder land zijn eigen betaalvormen en procedures gebruikt, gaan we dus over naar uniforme producten voor Europese betalingen en – incasso’s. Onderstaand zal ik beknopt ingaan op de wijzigingen die de SEPA met zich meebrengt ten aanzien van de (huidige) incassoproducten.

SEPA-incasso

Vanaf 1 februari 2014 verdwijnen de Nederlandse incassoproducten zoals we ze nu kennen. Hiervoor in de plaats komen de SEPA-incassoproducten:

– SEPA Incasso Algemeen (eenmalig of doorlopend);
– SEPA Incasso Bedrijven (eenmalig of doorlopend).

U kunt zelf beslissen op welke variant(en) uw bedrijf overstapt.

Wat is het verschil tussen SEPA Incasso Algemeen en SEPA Incasso Bedrijven?

SEPA Incasso Algemeen
SEPA Incasso Bedrijven

Voor het incasseren van particulieren en bedrijven

Voor het incasseren van bedrijven

Geïncasseerde heeft mogelijkheid tot terugboeking

Geïncasseerde heeft geen mogelijkheid tot terugboeking

Als u in het bezit bent van een geldige Machtiging Doorlopend Algemeen hoeft uw klant geen nieuwe machtiging te tekenen (u moet wel aanvullende gegevens vastleggen in uw administratie).

Uw klant moet een nieuwe machtiging tekenen

Er vindt geen verificatie van de machtiging
plaats door de bank van de geïncasseerde

Er vindt verificatie van de machtiging plaats door de bank van de geïncasseerde

Aanlevertermijn van 5 werkdagen voor
incassobatches met one-off en first
incasso-opdrachten; 2 werkdagen voor batches met recurrent- en final-opdrachten

Aanlevertermijn van 1 werkdag vóór uitvoering voor incassobatches

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws