< terug naar overzicht

De problematiek met betrekking tot een zetelverplaatsing van een vennootschap opgericht onder het recht van een EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat speelt zich al geruime tijd af. Het bleek lange tijd vrijwel onmogelijk om een zetelverplaatsing binnen de EU te realiseren. Europese regelgeving op dit punt ontbreekt. Met het Cartesio-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) werd enige duidelijkheid geschapen. Het Hof oordeelde dat een lidstaat van vertrek een grensoverschrijdende omzetting moet toestaan.

Op 12 juli 2012 heeft het Hof het VALE-arrest gewezen, dat een stap verdergaat. Het arrest ziet op de Europese regels omtrent de vrijheid van vestiging. Het Hof oordeelde dat een lidstaat van ontvangst die een regeling voor binnenlandse omzettingen kent evenmin een grensoverschrijdende omzetting mag tegenhouden. Slechts indien sprake is van een dwingende reden van algemeen belang kunnen lidstaten deze mogelijkheid beperken. Indien een lidstaat nog geen regeling voor grensoverschrijdende omzettingen kent, zoals Nederland, dienen de regels voor binnenlandse omzettingen zoveel mogelijk te worden toegepast. Een gebrek aan een regeling inzake grensoverschrijdende omzettingen vormt geen reden de vestigingsvrijheid te beperken.

Op grond van dit arrest moet het mogelijk zijn een grensoverschrijdende zetelverplaatsing van een vennootschap te realiseren waarbij het toepasselijke recht wijzigt en de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wordt behouden, mits aan de vennootschappelijke bepalingen van zowel de lidstaat van vertrek als de ontvangende lidstaat wordt voldaan. De mogelijkheid tot grensoverschrijdende omzetting is door dit arrest vergroot. Op welke wijze het VALE-arrest in de praktijk zijn uitwerking zal hebben, is nog niet volledig duidelijk. Wellicht zal het arrest een opstap zijn naar Europese regelgeving inzake grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws