< terug naar overzicht

Naast de financiering door een bank zijn de laatste tijd diverse alternatieve vormen van financiering voor het midden- en kleinbedrijf ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan crowdfunding of financiering door een kredietunie. Kredietunies zijn (doorgaans) coöpe­ra­tieve verenigingen die gelden van hun leden aantrekken om die gelden als krediet aan andere leden te verstrekken. Op deze manier verenigen ondernemers uit een bepaalde branche of regio zich om onderling gelden te (ver)lenen. Dit is voor veel ondernemers een voordeligere en gemakkelijkere financieringsmogelijkheid dan reguliere financiering door een bank. 

Tot 1 januari jl. werden kredietunies volgens de wet als bank gekwalificeerd. Dit bracht met zich dat zij aan dezelfde strengere wet- en regelgeving als een bank moesten voldoen. Zo moest een kredietunie bijvoorbeeld over een bankvergunning beschikken.

Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 januari jl. van de Wet Toezicht Kredietunies (‘WTK’) is de wet- en regelgeving voor financiering door kredietunies versoepeld. Op grond van deze wet vallen kredietunies die maximaal 10 miljoen euro aantrekken buiten het toezicht van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Voor kredietunies die een bedrag tot 100 miljoen euro aantrekken of meer dan 25.000 leden hebben, geldt op basis van de WTK een specifiek toe­zichtsregime. Deze kredietunies moeten ook over een vergunning van de Nederlandsche Bank beschikken. De kredietunies die meer dan € 100 miljoen aan gelden aantrekken, moeten nog wel aan dezelfde wet- en regelgeving als een bank voldoen.

Het is als gevolg van de inwerkingtreding van de WTK dan ook gemakkelijker geworden om een kredietunie op te richten, te beheren en om als ondernemer gebruik te maken van deze alternatieve vorm van financiering. 

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.