< terug naar overzicht

Op 7 december 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam de vordering die zag op overname van reisonderneming Corendon in kort geding afgewezen.

 

Reisorganisatie Sunscreen (Sunweb) en branchegenoot Corendon Holiday sloten in december 2019 een koopovereenkomst ten aanzien van de aandelen in Corendon Holiday. Sunscreen zou deze aandelen overnemen voor 146 miljoen euro. In oktober 2020 heeft Sunscreen de overeenkomst echter opgezegd met als onderliggende reden dat niet aan alle opschortende voorwaarden voldaan zou zijn. Corendon heeft in reactie daarop een kort geding gestart.

 

Corendon vordert medewerking closing Sunscreen

Corendon heeft bij de voorzieningenrechter onder meer volledige en onvoorwaardelijke medewerking gevorderd van Sunscreen, waaronder betaling van de kooprijs en aanvaarding van de aandelen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Corendon afgewezen, ondanks dat voldoende aannemelijk was geworden de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Corendon alle afspraken (AOC Conditions) was nagekomen.

Redengevend voor afwijzing in kort geding waren de betrokken belangen, zijnde de bijzonder verstrekkende en mogelijk onomkeerbare gevolgen die een dergelijke gedwongen overname met zich mee zou kunnen brengen. Deze gevolgen, waaronder een mogelijk faillissement door het moeten betalen van de koopsom aan Corendon, zijn ingegeven door de Covid-19 crisis. Die crisis heeft de gehele reisbranche geraakt. Uit deze uitspraak blijkt dan ook duidelijk dat de voorzieningenrechter de gevolgen van de Covid-19 crisis meeweegt.

 

Gevolgen coronacrisis op reisbranche worden meegewogen

Interessante overweging daarbij is dat de voorzieningenrechter niet uitsluit dat “het werkelijke motief van Sunscreen om onder de transactie uit te komen niet is gelegen in de AOC Conditions, maar in de Covid-19 crisis, in het bijzonder in de gevolgen die die crisis heeft op de resultaten van de onderneming (Sunweb) en op de houding van de aandeelhouders (met name Triton) ten aanzien van de overname van een onderneming in een branche die heel hard door de Covid-19 crisis getroffen is en waarvan op dit moment onzeker is wanneer zich dat herstelt”.

Voorgaande maakt dat de voorzieningenrechter in kort geding geen gedwongen overname kan toewijzen. De gevolgen van de coronacrisis kunnen niet worden overzien. Wel overweegt de voorzieningenrechter dat partijen aan tafel dienen te gaan om de deal aan te passen aan de gewijzigde situatie. Sunscreen kan zich namelijk niet zonder meer aan de deal onttrekken.

 

Goedkeuring ILT vliegvergunning – Air Operator Certificate (AOC)

Interessant onderdeel in deze uitspraak waren voorts de AOC conditions. Corendon moest goedkeuring verzoeken voor de vliegvergunning bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van de koopovereenkomst. Bij een overname als onderhavige kan de ILT het nieuwe vliegbedrijf

controleren. Sunscreen stelde dan ook zekerheid te willen vanuit de ILT over de vliegvergunning. Corendon meende daarentegen dat deze argumenten slechts een rookgordijn waren om af te kunnen zien van de overname en dat voldaan was aan de AOC conditions. De voorzieningenrechter concludeerde dat het niet aannemelijk was dat een nieuwe vliegvergunning ter goedkeuring hoefde te worden voorgelegd. Ook concludeerde de voorziengingenrechter dat vanuit de Luchtvaart-verordening ILT geen verplichting bestaat om voorafgaand aan de closing een bevestiging te geven en dat ILT hoe dan ook na closing zal controleren of de vooraf gegeven bevestiging correct is. De bezwaren aan de zijde van Sunscreen gingen voorshands dan ook niet op.

 

Juridische vragen over reisbranche en luchtvaart?

De luchtvaartindustrie is hard geraakt door de Covid-19 pandemie. Uit de zojuist besproken uitspraak blijkt dat rekening gehouden wordt met de gevolgen die de coronacrisis heeft op de continuïteit van deze bedrijven, hetgeen een goede uitkomst is voor de bedrijven in zwaar weer.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of zoekt u bijstand in ondernemingsrechtelijke of luchtvaart gerelateerde kwesties? Neem contact op met LVH advocaten. Zij staan regelmatig partijen bij in de reisbranche en luchtvaart.