Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Harde Brexit: Welke gevolgen heeft dit voor werknemers en werkgevers?

dinsdag 12 maart 2019

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) (wellicht) de Europese Unie (EU). Nog steeds is onduidelijk of de EU en het VK een deal zullen sluiten over de uittredingsvoorwaarden. De kans daarop wordt steeds kleiner. Indien geen deal wordt gesloten, zal sprake zijn van verstrekkende gevolgen voor werknemers en werkgevers. In dit artikel wordt een aantal van deze gevolgen besproken.

Migratierecht na harde Brexit

Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn 20.000 Britten actief. Zij en hun familie hebben bij een harde Brexit geen EU-burgerschap meer, noch  de aanverwante vrije toegang tot de Europese arbeidsmarkt. Om de gevolgen hiervan te beperken heeft de Nederlandse regering gekozen voor een overgangsperiode van 15 maanden. Britten die vóór de Brexit rechtmatig in Nederland verblijven, houden hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Dit geldt ook voor familieleden van Britse burgers zonder EU-nationaliteit. Men wordt aldus uitgenodigd  om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. Met deze verblijfsvergunning ontstaat toegang tot de arbeidsmarkt. Voor deze werknemers geldt dat een werkgever geen werkvergunning hoeft aan te vragen.

Een Brit die zich na de Brexit wil vestigen in Nederland, zal een verblijfsvergunning als derdelander moeten aanvragen. Een werkgever die een Brit in dienst wil nemen moet een vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Sociale zekerheid na harde Brexit

Naast het hiervoor genoemde migratierecht van werknemers, staat ook de sociale zekerheid onder spanning bij een harde Brexit. De Europese Verordeningen zijn dan niet langer van toepassing. De Nederlandse regering heeft daarom ook op dit onderdeel een aantal maatregelen klaarliggen. Zo zal onder meer het arbeidsverleden dat werknemers vóór de Brexit in het VK hebben opgebouwd, ook mee blijven tellen voor de wekeneis en arbeidsverledeneis voor de WW. Daarnaast is een Verzamelwet Brexit aangenomen, die het kabinet bevoegdheid geeft om noodmaatregelen te nemen voor de gevolgen van de Brexit.

EU-regeling na harde Brexit

De EU-regelgeving zal bij het ontbreken van een deal tussen de EU en het VK niet langer van toepassing zijn, hieronder vallen naast richtlijnen en verordeningen ook jurisprudentie. Het is de vraag hoe het VK hier mee om zal gaan. Naar verwachting zal het VK  een minder werknemersbeschermend regime gaan hanteren.

Privacy bij harde Brexit

Ook op het gebied van privacy heeft een harde Brexit verstrekkende gevolgen. De AVG verliest toepassing in het geval van een harde Brexit. Iedere keer dat persoonsgegevens worden gedeeld met organisaties in het VK moet beoordeeld worden of voldaan is aan de voorwaarden van de AVG voor het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen.

Fiscale gevolgen bij harde Brexit

Tot slot brengt een harde Brexit ook fiscale gevolgen met zich mee. Hierbij moet gedacht worden aan consequenties ten aanzien van loon- en inkomstenbelasting. Ook hiervoor zal naar alle waarschijnlijkheid een overgangsregeling  worden getroffen.

Conclusie

Indien het VK de EU op 29 maart as. zal verlaten en de EU en het VK geen exit deal sluiten, zullen bovengenoemde gevolgen realiteit worden. Vooralsnog is het afwachten wat de uitkomst zal zijn. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl