Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

hoger beroep bij kort geding

Hoger beroep bij kort geding

Als ondernemer komt het soms voor dat er een kort geding tegen u wordt aangespannen. Dit is een kort durende civiele procedure, die wordt gestart voor zaken die met spoed juridisch beslist moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een betalingsconflict of door een van uw medewerkers opgelopen letselschade. Mede door de spoed die een kort geding kenmerkt, kan het zijn dat de rechter in uw optiek de zaak niet goed inschat of belangrijke bewijsstukken of argumenten niet voldoende meeweegt. De uitspraak van een kort geding is echter wel bindend. Wat kunt u hiertegen doen? Door in hoger beroep te gaan tegen een kort geding, ook wel bekend als een spoedappèl, kunt u een nieuwe beoordeling van de zaak afdwingen.

Hoe ga ik in hoger beroep tegen een kort geding?

Net zoals bij alle elementen van een kort geding, is er ook bij de instelling van een hoger beroep haast geboden. Dit dient namelijk binnen vier weken na de initiële uitspraak te worden gedaan door uw advocaat. In principe verloopt de procedure van een hoger beroep bij een kort geding volgens het tempo van een hoger beroep bij een normale zaak, waardoor de snelheid van een kort geding verloren gaat. Indien een snelle afhandeling van het hoger beroep toch noodzakelijk is, kan om een versnelde behandeling worden gevraagd. In dit geval dienen de argumenten tegen het vonnis direct aan te worden gedragen bij het instellen van het hoger beroep, terwijl dit bij een normaal hoger beroep pas in een later stadium hoeft te gebeuren.

Inhoudelijke behandeling

Als de beide partijen hun bezwaren tegen het vonnis kenbaar hebben gemaakt bij de rechtbank, zou er overgegaan kunnen worden tot een schikking of gezamenlijke afspraak over een oplossing. Als dit niet mogelijk blijkt, zal het Gerechtshof overgaan tot een inhoudelijke behandeling van uw hoger beroep bij het kort geding. Afhankelijk van de wensen van de partijen kan dit volledig via de schriftelijke stukken gebeuren of via een extra zitting.

Succesvol hoger beroep bij een kort geding

De ervaring leert dat het zeer regelmatig voorkomt dat in de procedure bij de rechtbank niet alle relevante argumenten zijn aangevoerd en niet alle belangrijke feiten voldoende naar voren zijn gebracht. Soms komt dat doordat de behandeling door de advocaat beter had gekund en soms doordat alle feiten pas in de loop van de procedure bij de rechtbank goed duidelijk worden. Het hoger beroep biedt de mogelijkheid dat te herstellen. In hoger beroep kan de zaak dan opnieuw worden bekeken en is het een voordeel dat dat gebeurt door drie rechters die de zaak met elkaar bediscussiëren. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de door rechtbanken gewezen vonnissen in hoger beroep onderuit gaat, dus uw hoger beroep bij een kort geding heeft ook zeker kans van slagen

Hoger beroep advocaten bij LVH

De advocaten van LVH zijn niet alleen ervaren in de normale procesvoering, maar kunnen u ook vakkundig ondersteunen als u in hoger beroep wilt. Het hoger beroep vergt een andere instelling dan de normale procesvoering, omdat er vaak op hele specifieke punten of interpretaties uit het vonnis gehandeld moet worden. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Als u vermeldt dat het een spoedappèl betreft, zorgen wij dat we u extra snel bij kunnen staan.

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl