< terug naar overzicht

Ondernemingen stappen veelal naar de burgerlijke rechter. In een aantal gevallen, zoals in bouwgeschillen, hoeft dit niet en is het zelfs verstandiger om voor arbitrage te kiezen. Een arbitrale procedure verloopt snel en de arbiters hebben kennis op het desbetreffende vakgebied.

In Nederland kan een geschil tussen ondernemingen en/of particulieren aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. De burgerlijke rechter is een door de overheid gefinancierde rechter en iedere rechtszoekende heeft, zij het na betaling van een bepaald bedrag, toegang tot deze rechter.

Het is voor partijen ook mogelijk te kiezen voor een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Gedacht kan worden aan arbitrage. Bij arbitrage doen deskundige en onafhankelijke arbiters een uitspraak over een geschil. De uitspraak van de arbiters, het arbitraal vonnis, heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter.

Een voordeel van arbitrage is dat arbiters vaak vakinhoudelijke kennis hebben. In het geval van een bouwgeschil kunnen partijen er bijvoorbeeld voor kiezen hun geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De arbiters die in een dergelijk geval over een geschil oordelen, beschikken over bouwkundige vakkennis. Zij doorzien daardoor bijvoorbeeld wat er tijdens de bouw is misgegaan. Er hoeft daardoor, anders dan in een procedure bij de overheidsrechter, geen bouwkundig deskundige te worden benoemd.

Bij arbitrage verloopt de procedure vaak sneller dan de procedure bij de overheidsrechter. Dit heeft te maken met het feit dat de schriftelijke stukken op korte termijn worden ingediend, getuigen kunnen worden meegenomen naar de zitting en de benoeming van een deskundige, vanwege de deskundigheid van de arbiters, achterwege gelaten kan worden. Een nadeel van arbitrage is dat de procedure vaak duurder is dan de procedure bij de overheidsrechter.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 010-209 27 77.

Categories: berichten, nieuws