Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Wetgeving

Nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

donderdag 3 januari 2019

Op 1 januari 2019 is nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving in werking getreden. Graag stellen wij u in dit artikel kort op de hoogte van deze wijzigingen.

1. Verhoging transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt verhoogd van € 79.000,- naar
€ 81.000,-.

2. Verlenging partnerverlof bij geboorte

Een werknemer kan aanspraak maken op 7 dagen (doorbetaald) geboorteverlof als de vrouw of de vriendin van de werknemer is bevallen. Dit verlof was voorheen slechts 2 dagen. Op 1 juli 2020 wordt dit recht nader uitgebreid. Een werknemer kan dan binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald verlof opnemen. Daarbij ontstaat aanspraak op een UWV-uitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

3. 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Een werkgever met een buitenlandse werknemer met specifieke deskundigheid (die niet vindbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt) kan aanspraak maken op de 30%-regeling. Deze fiscale regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar. Deze verkorting geldt voor alle gevallen.

4. Verhoging minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon gaat omhoog. Het brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand.

5. Verlenging pleegzorgverlof en adoptieverlof

Werknemers kunnen langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Heeft u een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt? Zijn of haar verlof gaat van 4 naar 6 weken en dit geldt voor beide ouders.

6. Wet affectieschade

Indien iemand overlijdt door een gebeurtenis waar u als ondernemer voor aansprakelijk bent, dan kunnen de naasten van het slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt afhankelijk van de situatie.

7. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd zal in stappen worden verhoogd. Op 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden.

8. Vergoeding vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding van € 170,- per maand of 1.700,- per jaar krijgen. Dit is jaarlijks € 200,- meer dan voorheen. De overheid heeft dit doorgevoerd wegens het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk.

9. Tijd-voor-tijdregeling

Overwerk kan voortaan niet zonder meer worden gecompenseerd met een tijd-voor-tijdregeling. Dit is enkel mogelijk indien hierover afspraken bestaan in een cao. Is sprake van een nulurencontract? Dan is toepassing van de regeling überhaupt niet meer mogelijk. Let op: er zijn uitzonderingen.

Heeft u vragen over deze wetswijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Lisa Kloot.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl