< terug naar overzicht

Op 1 januari 2019 is nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving in werking getreden. Graag stellen wij u in dit artikel kort op de hoogte van deze wijzigingen.

1. Verhoging transitievergoeding

De maximale transitievergoeding wordt verhoogd van € 79.000,- naar
€ 81.000,-.

2. Verlenging partnerverlof bij geboorte

Een werknemer kan aanspraak maken op 7 dagen (doorbetaald) geboorteverlof als de vrouw of de vriendin van de werknemer is bevallen. Dit verlof was voorheen slechts 2 dagen. Op 1 juli 2020 wordt dit recht nader uitgebreid. Een werknemer kan dan binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald verlof opnemen. Daarbij ontstaat aanspraak op een UWV-uitkering van 70% van het laatstverdiende loon.

3. 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Een werkgever met een buitenlandse werknemer met specifieke deskundigheid (die niet vindbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt) kan aanspraak maken op de 30%-regeling. Deze fiscale regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar. Deze verkorting geldt voor alle gevallen.

4. Verhoging minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon gaat omhoog. Het brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand.

5. Verlenging pleegzorgverlof en adoptieverlof

Werknemers kunnen langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Heeft u een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt? Zijn of haar verlof gaat van 4 naar 6 weken en dit geldt voor beide ouders.

6. Wet affectieschade

Indien iemand overlijdt door een gebeurtenis waar u als ondernemer voor aansprakelijk bent, dan kunnen de naasten van het slachtoffer aanspraak maken op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt afhankelijk van de situatie.

7. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd zal in stappen worden verhoogd. Op 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden.

8. Vergoeding vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding van € 170,- per maand of 1.700,- per jaar krijgen. Dit is jaarlijks € 200,- meer dan voorheen. De overheid heeft dit doorgevoerd wegens het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk.

9. Tijd-voor-tijdregeling

Overwerk kan voortaan niet zonder meer worden gecompenseerd met een tijd-voor-tijdregeling. Dit is enkel mogelijk indien hierover afspraken bestaan in een cao. Is sprake van een nulurencontract? Dan is toepassing van de regeling überhaupt niet meer mogelijk. Let op: er zijn uitzonderingen.

Heeft u vragen over deze wetswijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Lisa Kloot.

Categories: berichten, nieuwsTags: