Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Aanbestedingen

Overheidsinstanties (gemeenten, publiekrechtelijke instanties en nutsbedrijven) zijn verplicht een (Europese) aanbestedingsprocedure te volgen voor inkoopopdrachten met een waarde boven het Europese drempelbedrag. De aanbestedingsprocedure kent wettelijke kaders en bepalingen, die nogal wat haken en ogen kennen. Pas na het doorlopen van deze procedure, waaraan in beginsel alle ondernemingen mogen deelnemen, mag de overheid de opdracht gunnen.

Ons kantoor begeleidt ondernemingen, waaronder aannemers, leveranciers en dienstverleners, bij het inschrijven op een aanbesteding, het doorlopen van aanbestedingsprocedures en de beoordeling van aanbestedingsdocumenten. Daarnaast staat het kantoor inschrijvers bij in geschillen met de aanbesteder. Zo’n geschil mondt regelmatig uit in een kort geding, waarbij snelheid en kennis van feiten en het aanbestedingsrecht cruciaal zijn voor het behalen van een goed resultaat.

terug naar overzicht

Budgetplafonds bij aanbestedingen

Aanbestedende diensten hebben een ruime vrijheid. Bij het bepalen van de voorwaarden waaronder een aan te besteden opdracht dient te worden uitgevoerd, staat voorop dat die vrijheid moet worden gerespecteerd. De rechter neemt dit steevast tot uitgangspunt.

Asbestperikelen bij de koop van woon- of bedrijfsruimten

Tot de vroege jaren negentig is bij de vervaardiging van veel producten gebruik gemaakt van de delfstof asbest. Zo zit in oude bouwmaterialen vaak asbest verwerkt.

Groeiend inzicht over de schadelijke gezondheidseffecten bij de inhalatie van asbestvezels, leidde uiteindelijk op 1 juli 1993 tot de afkondiging van een algeheel verbod op het voorradig hebben en het verwerken van asbest. Uiteraard zijn veel bouwwerken ruim voor de inwerkingtreding van dat verbod opgericht.

3e editie Tankstation Vakbeurs

Op dinsdag 15 november jl. vond de derde editie van de Tankstation Vakbeurs plaats. Tijdens het workshopprogramma en het congres konden de veertienhonderd bezoekers zich laten bijpraten over de laatste marktontwikkelingen. Namens de branchegroep Energie & Industrie van Leeman Verheijden Huntjens waren Bouwe Bos, Daniel van Genderen en Justin de Vries aanwezig.

Wijziging van de Aanbestedingswet: de prijs-kwaliteitverhouding als heersende norm

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Aanbestedingswet in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 juli 2016 in werking treden.

Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >