Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

advocaten rotterdam faillissementen

Aanvraag faillissement

Een ondernemer, dat kan een privépersoon zijn, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, kan bij de rechtbank zelf aangifte doen van faillissement of het faillissement kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser. Dit zijn twee aparte procedures en voor beide procedures gelden andere vereisten.

Faillissement op eigen aangifte

Voor het doen van aangifte van een faillissement is niet vereist dat een advocaat wordt ingeschakeld. Het is wel verstandig in de fase direct voorafgaand aan de beslissing om aangifte te doen van faillissement met een advocaat te overleggen om te bepalen of de risico’s om de onderneming voort te zetten (te) groot zijn of dat stoppen de beste optie is.

Als stoppen met de onderneming de beste optie is, moet bepaald worden of het doen van aangifte van faillissement de aangewezen weg is of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Een advocaat kan ook de procedure voor het doen van aangifte faillissement toelichten en de ondernemer voorbereiden op de rol van een curator.

Faillissement op verzoek van een schuldeiser

Als een schuldeiser het faillissement van een schuldenaar wil aanvragen, moet hij daarvoor een advocaat inschakelen. Het verzoek wordt toegezonden aan de bevoegde rechtbank, waarna de rechtbank de schuldenaar oproept.

Behandeling aangifte of verzoek tot faillietverklaring

Na het indienen van een eigen aangifte of na toezending van een verzoek tot faillietverklaring aan de rechtbank wordt de schuldenaar in een besloten zitting gehoord. De rechtbank kan het faillissement uitspreken als de schuldenaar ‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’. Er moet ‘summierlijk’ blijken van feiten of omstandigheden dat de schuldenaar niet meer kan betalen. Als de procedure op verzoek van een schuldeiser is ingeleid, moet ook summierlijk blijken van het vorderingsrecht van de schuldeiser.

Tenslotte moet summierlijk blijken dat de schuldenaar meerdere schulden onbetaald laat (de steunvorderingen). Door het gebruik van het woord ‘summierlijk’ geeft de wetgever aan dat normale regels van bewijsrecht niet van toepassing zijn. Een faillissementszitting is een korte procedure waarin weinig ruimte is voor uitvoerig bewijs. Het bestaan van het vorderingsrecht en het bestaan van de steunvordering(en) moet na een kort en eenvoudig onderzoek blijken.

LVH Advocaten en faillissementen

De advocaten van ons kantoor in Rotterdam hebben ruime ervaring met het aanvragen van faillissementen en het voeren van verweer tegen faillissementsaanvragen. Daarnaast hebben zij zelf ervaring als faillissementscurator.

Wij helpen u graag als u overweegt aangifte te doen van faillissement, het faillissement van een schuldenaar wilt aanvragen of verweer wilt voeren tegen een faillissementsaanvraag.

Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Het ontzenuwen van het wettelijke vermoeden betreffende bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Een bestuurder is aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Er geldt een wettelijk vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is als niet is voldaan aan de deponeringsplicht of aan de boekhoudplicht. De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de vraag of het handelen of nalaten van een of meer bestuurders, dat op zichzelf geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert, voldoende kan zijn om het wettelijke vermoeden te ontzenuwen. In dit artikel bespreek ik het arrest.  

Afwijzing verzoek inzake Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 in werking getreden. Er zijn inmiddels enkele rechterlijke uitspraken in het kader van deze wet gedaan. Er zijn uitspraken bekend waarin een akkoord is vastgesteld (gehomologeerd) door een rechtbank. Hierbij is het beroep op de regeling dus een succes geweest voor de betrokken ondernemingen.

Wijziging regeling beslag op bankrekening van natuurlijke persoon

Op 1 januari 2021 is de wettelijke regeling over het beslag op de bankrekening van natuurlijke personen gewijzigd. Sindsdien kan nog slechts rechtsgeldig beslag worden gelegd op bedragen boven een bepaald minimumbedrag.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!