Onderneming en vastgoed2022-03-14T15:17:53+00:00

Onderneming en Vastgoed

Home » Specialismen » Onderneming en vastgoed

Binnen de vastgoedbranche liggen conflicten op de loer. De belangen zijn voor de betrokken partijen groot. De ontwikkeling van nieuwe projecten, exploitatie en het gebruik van vastgoedobjecten en de overdracht van vastgoed, gaat niet zelden gepaard met juridisch getouwtrek. Bij LVH Advocaten zijn meerdere vastgoedspecialisten werkzaam, die u vakkundig bij kunnen staan in alle vastgoed-gerelateerde juridische kwesties.

Juridische ondersteuning bij projectontwikkeling

Rondom de ontwikkeling van nieuwe projecten kan een ingewikkelde problematiek aan de orde zijn. Een veelheid aan factoren kan van invloed zijn op de opleveringstermijn van het project, op de opleveringskwaliteit en op de kosten, met alle discussies van dien.

Voordat de eerste steen wordt gelegd, is er vaak al maandenlang gelobbyd bij de (lokale) overheid en is er ook al de nodige spanning tussen de aannemer, uitvoerder en opdrachtgever. Ongeacht welke partij u bent, is het belangrijk om compleet op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten, zodat u vanuit een sterke onderhandelingspositie kunt opereren en niet benadeeld wordt.

Mocht er toch een geschil ontstaan dat partijen niet kunnen oplossen, dan ligt een gang naar de rechter vaak in het verschiet.

Advocaat vastgoedtransacties

Ook rondom de exploitatie, de verkoop en het onderhoud van bestaand vastgoed kunnen geschillen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn verborgen gebreken na oplevering of onvoorziene kosten rond renovatiewerkzaamheden of scheve machtsverhoudingen binnen verenigingen van eigenaren. Uiteraard leveren ook huurovereenkomsten met regelmaat onenigheid op tussen huurder en verhuurder. In deze gevallen is wederom een gedegen juridische informatievoorziening van groot belang om te achterhalen of u het recht aan uw zijde heeft. De vastgoedadvocaten van LVH staan u graag bij om uw gelijk te halen en zo nodig een procedure te starten.

Vastgoedadvocaat Rotterdam

Wij hebben ruime ervaring met het vertegenwoordigen van de belangen van onder andere woningcorporaties, verhuurders, aannemers en projectontwikkelaars. U kunt dus voor iedere vastgoed-gerelateerde kwestie bij ons terecht, ongeacht aan welke kant van het geschil u staat.

Meer over Onderneming en Vastgoed:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Yvonne Jansen

+31 (0)10 209 27 75
jansen@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over onderneming & vastgoed

Wat zijn de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van aannemers en opdrachtgevers bij aanneming van werk?

juli 12, 2021|

Een bouwopdracht aan een aannemer wordt aangemerkt als een overeenkomst tot aanneming van werk. Dit is een overeenkomst waarbij de aannemer in opdracht van de opdrachtgever – buiten dienstverband – een werk van stoffelijke aard verwezenlijkt en oplevert. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt – als niets anders is afgesproken – beheerst door de wettelijke regels voor aanneming van werk. Deze beknopte wettelijke regeling is te vinden in de eerste afdeling van titel 7.12 van het Burgerlijke Wetboek (art. 7:750 e.v. BW). In dit artikel worden de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen bij aanneming van werk toegelicht op basis van de wettelijke regeling.

Wat zijn de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van opdrachtgevers en adviseurs bij de overeenkomst van opdracht in een bouwproces?

juli 12, 2021|

Bij aanvang van een bouwproject zal een opdrachtgever vaak een architect, ingenieur of adviseur inschakelen om hem te helpen bij het ontwerp (hierna: ‘adviseur’). De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en diens adviseur wordt – als niets anders is afgesproken – beheerst door de wettelijke regels voor de overeenkomst van opdracht.

Middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte: wat is het verschil en hoe bepaal je van welke sprake is?

april 19, 2021|

Voor de huur van bedrijfsruimte bestaan er twee verschillende huurregimes: huur voor middenstandsbedrijfsruimte, zoals winkels en horeca (7:290-bedrijfsruimte) en overige bedrijfsruimte (7:230a-bedrijfsruimte). Het toepasselijke huurregime wordt aangeduid met het wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek dat op dat huurregime van toepassing is. Huur voor middenstandsbedrijfsruimte is geregeld in artikel 7:290 BW en wordt daarom ook wel 7:290-bedrijfsruimte genoemd.

Go to Top