Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Franchise, distributie en agentuur

Franchise, distributie & agentuur

Commerciële samenwerkingsverbanden komen aan de orde wanneer partijen de juridische aspecten van hun samenwerking wensen vast te leggen, zoals: franchising, distributie en agentuur.

Juridisch gezien bestaan grote verschillen tussen franchise, distributie en agentuur. Aan de hand van het type product of dienst en de wensen van partijen kan worden gekozen hoe de markt het meest effectief kan worden bewerkt.

Franchise

Franchise kan worden gedefinieerd als een hechte samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, waarbij de franchisenemer, tegen betaling en volledig voor eigen rekening en risico, een zakelijke overeenkomst aangaat met een franchiseorganisatie, de franchisegever.

Het Burgerlijk Wetboek bevat (nog) geen specifieke wetgeving ten aanzien van de franchiseovereenkomst. Op de franchiseovereenkomst is het algemene contractenrecht van toepassing. Daarnaast is de relatie tussen franchisegever en franchisenemer in de jurisprudentie nader belicht.

LVH Franchisedesk, een team van specialisten

De LVH Franchisedesk beschikt over een team van specialisten met ruime ervaring in het adviseren van franchisegevers, franchisenemers en franchisenemersverenigingen.

Specialisme op de rechtsgebieden:

Naast de algemene regelgeving, die voortvloeit uit het contractenrecht, is de LVH Franchisedesk gespecialiseerd in specifieke wet- en regelgeving van toepassing op franchiserelaties, zoals: Contractenrecht, Huurrecht, Mededingingsrecht, Intellectuele Eigendomsrecht, Faillissementsrecht, Bestuursrecht, Procesvoering, Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.

Focus op de branches:

  • Food & Horeca (Catering & Bezorgen, Fastfood, Koffiebars & Lunchrooms, Restaurants en Supermarkten);
  • Non-food (Automotive, Boeken, Tijdschriften & Cadeaus, Consumer goods, Drogist & Parfumerie en Mode);
  • Dienstverlening (Financiële dienstverlening, Internet, Communicatie & Telecomrecruitment en Werken met kids);
  • Zorg, Sport & Wellness (Beauty & Wellness, Medische zorg, Seniorenzorg en Sport & Fitness).

Een greep uit de werkzaamheden die wij voor franchisegevers, franchisenemers en franchisenemersverenigingen verrichten zijn:

  • Opstellen en/of adviseren van franchiseovereenkomsten en/of (onder)huurovereenkomsten;
  • Adviseren en onderhandelen bij de start en (verdere) ontwikkeling van franchiseformules;
  • Adviseren en begeleiden binnen de bestaande franchiserelatie;
  • Adviseren en procederen in allerlei geschillen die uit de franchiserelatie voortvloeien;
  • Adviseren en begeleiden bij koop-, verkoop- en huurtrajecten;
  • Adviseren, onderhandelen en procederen op het terrein van exploitatieprognoses, E-commerce, overdracht onderneming, (tussentijdse) beëindiging en voortzetting van franchiseovereenkomsten alsook kwesties omtrent rayonexclusiviteit, non-concurrentie en geheimhouding.

Distributie

Bij een distributieovereenkomst fungeert de distributeur als een wederverkoper van de producten van de leverancier. Hierbij bekleedt de distributeur een zelfstandige positie en de leverancier zal verplicht de producten aan de distributeur leveren.

Agentuur

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de agent in opdracht van bijvoorbeeld de producent bij de totstandkoming van de overeenkomsten tussen de producent en derden.

LVH Franchisedesk

Onze advocaten kunnen u adviseren welke vorm van commerciële samenwerking in uw specifieke situatie het beste past. De bijbehorende overeenkomsten kunnen wij voor u verzorgen. Mocht er sprake zijn van een wijziging of (tussentijdse) beëindiging van dit soort duurrelaties of mochten er knelpunten ontstaan in de samenwerking, dan staan onze advocaten u graag bij.

Voor meer informatie over de LVH Franchisedesk : download hier de brochure.

terug naar overzicht

Geldvordering franchisegever in kort geding afgewezen

Uit de franchiseovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten vloeien doorgaans verschillende betalingsverplichtingen voort waar een franchisenemer aan dient te voldoen. Om allerlei redenen kan een (forse) betalingsachterstand ontstaan. Middels een kort geding kan franchisegever een bedrag als voorschot op het door franchisenemer verschuldigde bedrag vorderen. Echter, een geldvordering kan in kort geding enkel worden toegewezen als aan een drietal criteria is voldaan alsook franchisenemers geen noemenswaardige verweren aanvoert.

Het postcontractueel non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst gaat niet in rook op

Het postcontractueel non-concurrentiebeding blijft een actueel onderwerp binnen een franchiserelatie. Reeds eerder heb ik diverse artikelen over dit onderwerp geschreven. Op 5 februari 2019 heeft de rechtbank Rotterdam, ondanks diverse verweren van voormalig franchisenemer, in kort geding geoordeeld dat franchisenemer zich aan het postcontractueel non-concurrentiebeding dient te conformeren.

Zienswijze Wetsvoorstel Franchise

Onze zienswijze op het voorontwerp Wet franchise is zojuist ingediend bij het Ministerie van Economische zaken en Klimaat/Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Wat staat er in het wetsvoorstel franchise?

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aan dat de Nederlandse Franchise Code en de wettelijke verankering daarvan definitief van de baan is en dat er wetgeving op het gebied van franchising zal komen.

Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Afwijzing nieuwe franchiseovereenkomst grond voor opzegging?

De basis van een franchiserelatie is de franchiseovereenkomst. Hierin zijn de rechten en verplichtingen tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. In een langdurige franchiserelatie is het niet onaannemelijk dat franchisegever bij het voortzetten van de franchiserelatie een nieuwe franchiseovereenkomst aan franchisenemer wilt voorleggen, omdat de huidige franchiseovereenkomst bijvoorbeeld gedateerd is dan wel onvoldoende aansluit op de praktijk.

Geldvordering franchisegever in kort geding afgewezen

Uit de franchiseovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten vloeien doorgaans verschillende betalingsverplichtingen voort waar een franchisenemer aan dient te voldoen. Om allerlei redenen kan een (forse) betalingsachterstand ontstaan. Middels een kort geding kan franchisegever een bedrag als voorschot op het door franchisenemer verschuldigde bedrag vorderen. Echter, een geldvordering kan in kort geding enkel worden toegewezen als aan een drietal criteria is voldaan alsook franchisenemers geen noemenswaardige verweren aanvoert.

Uitstoting van distributeurs en verboden kartelvorming

Zoals welbekend, moeten leveranciers die distributienetwerken opzetten acht slaan op het kartelverbod uit artikel 6 van de Mededingingswet. Minder bekend is dat het kartelverbod ook van belang is bij de uitstoting van distributeurs uit een distributienetwerk. Ook de opzegging van een distributieovereenkomst kan immers een verboden kartelgedraging opleveren. Een voorbeeld is de recente zaak van fietsenhandelaar Vriend’s Tweewielercentrum, een dealer in het netwerk van fietsenfabrikant Batavus.

Meer artikelen >