Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Onderneming en aandeelhouders

Om uw onderneming goed, efficiënt en verantwoord te leiden, is het noodzakelijk dat juridische verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf goed worden vastgelegd. Daarbij kunt u denken aan aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhouders- en bestuursbesluiten en bestuursreglementen. Als alles goed is vastgelegd, voorkomt u problemen achteraf. In samenwerkingen kunnen immers geschillen ontstaan tussen aandeelhouders, bij overnames of uitkoop, over aansprakelijkheid of over onbehoorlijk gedrag van bestuurders, commissarissen en/of accountants.

Mocht er een geschil binnen uw onderneming ontstaan, dan kunnen wij u, zo nodig in samenwerking met uw fiscalist en notaris, bijstaan bij het vinden van een effectieve oplossing. Dat kan zijn door te kiezen voor overleg of door de gang naar de rechter te bewandelen. Het uiteindelijke resultaat staat daarbij voorop.

Onze advocaten denken pro actief met u mee. Zij adviseren en procederen over geschillen bij overnames, geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en de vennootschap (waaronder enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam), zeggenschap en besluitvorming binnen rechtspersonen, uitkoop en uitstoting van aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants.

terug naar overzicht

Hoe zeker is de zekerheid van een zakelijke bankgarantie?

Bij het aangaan van grote projecten of aanbestedingen wilt u als bedrijf of ondernemer het liefst zoveel mogelijk zekerheid. Er gaan grote bedragen in om en het is prettig om risico’s te kunnen spreiden en delen. Een (zakelijke) bankgarantie biedt dan vaak uitkomst: hiermee garandeert de opdrachtgever dat er zonder meer een bepaald bedrag wordt betaald, zodra de opdrachtnemer de daarvoor gestelde voorwaarden vervuld. Maar hoe zeker is deze zekerheid van zakelijke bankgarantie voor een project? En welke valkuilen in de voorwaarden van de bankgarantie kunt u als ondernemer voorkomen?

Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet-opzegbaar zijn

Tussen bedrijven worden nog al eens duurovereenkomsten gesloten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld distributieovereenkomsten of licentieovereenkomsten. 

De vier belangrijkste wijzigingen in het beslag- en executierecht

Beslaglegging is in Nederland een veel gebruikt juridisch pressie- en incassomiddel. Bijna iedere ondernemer heeft er wel eens gebruik van gemaakt of mee te maken gehad. Dit jaar is er een wetsvoorstel opgesteld tot wijziging van het beslag- en executierecht. In dit artikel worden vier voorgestelde wijzigingen uitgelicht.

De turboliquidatie en aansprakelijkheid

Wat is ook alweer de turboliquidatie? Het is een snelle en eenvoudige vorm om rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap op te laten houden te bestaan. Dit kan sinds de inwerkingtreding van de Wet inactieve rechtspersonen in 1994, maar is in de loop der jaren steeds populairder geworden. In geval van een turboliquidatie wordt een rechtspersoon door een eenvoudig aandeelhoudersbesluit ontbonden. Het bijzondere is dat de ontbinding niet wordt gevolgd door een formele vereffening. Er hoeft geen vereffenaar te worden benoemd. Er komt geen curator aan te pas. Het idee van de wetgever was om lege rechtspersonen zonder al te veel omhaal te kunnen opruimen.

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >