Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Huurrecht Bedrijfsruimte

In het vastgoed bestaan er drie soorten huur: huur van een woning, middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). Voor ieder type huur gelden andere wettelijke regels. De huurrecht advocaten van Leeman Verheijden Huntjens staan zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte bij.

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Voor de meeste winkels, horeca en ambachtsbedrijven wordt een huurovereenkomst gesloten voor middenstandsbedrijfsruimte. De regels die hiervoor gelden, gaan uit van een ruime mate van bescherming van de huurder. Voor de ondernemer is het namelijk belangrijk om een onderneming op te kunnen bouwen en inkomen en goodwill te genereren. De bescherming komt met name tot uitdrukking in de vaste huurtermijnen, de beperkte opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder, het systeem van huurprijsaanpassing en het recht tot indeplaatsstelling.

Huurtermijnen voor middenstandsbedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor middenstandbedrijfsruimte wordt in beginsel aangegaan voor de duur van 5 + 5 jaar. Na de eerste termijn van vijf jaar kunnen huurder en verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Doen zij dit niet, loopt de huurovereenkomst voor vijf jaar door. In de huurovereenkomst wordt de opzeggingsmogelijkheid voor de verhuurder vaak beperkt. Dit geeft een huurder zekerheid. Daarnaast moet de verhuurder zich aan wettelijke regels houden wanneer hij de huurovereenkomst voor een middenstandbedrijfsruimte wil beëindigen. Wilt u meer weten over de beëindigingsmogelijkheden van een huurovereenkomst van middenstandbedrijfsruimte? Klik dan op “Hoe werkt de opzegging van een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte?

Huurprijswijziging bij middenstandsbedrijfsruimte

Huurder en verhuurder mogen bij middenstandsbedrijfsruimte zelf de hoogte van de aanvangshuurprijs bepalen. Na de overeengekomen bepaalde tijd kunnen de huurder en verhuurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Indien huurder en verhuurder het onderling niet eens worden over een nieuwe huurprijs, kunnen zij een huurverhoging of huurverlaging door de rechter laten vaststellen. Hiervoor moet eerst het advies van één of meer deskundige(n) worden gevraagd. Zij bekijken of de huurprijs overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving. Een procedure kan niet worden gestart zonder dit deskundigenoordeel. Ook kan niet op ieder gewenst moment een procedure worden gestart. Het is daarom nuttig om daarvoor een advocaat huurrecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten in te schakelen.

Indeplaatsstelling bij huur

Een huurder van een middenstandsbedrijfsruimte heeft het recht van indeplaatsstelling. Dit houdt in dat wanneer een ondernemer zijn bedrijf verkoopt, de nieuwe eigenaar ook de huurovereenkomst kan overnemen. De nieuwe eigenaar van de zaak neemt dan de plaats in van de huurder in de huurovereenkomst. Voor een (nieuwe) huurder is dit belangrijk, omdat hij dan de onderneming kan voortzetten in hetzelfde pand met dezelfde klantenstroom. Indien de verhuurder zijn medewerking niet verleend, kan de huurder de rechter om toestemming vragen. Anderzijds kan een verhuurder goede redenen hebben om een indeplaatsstelling te weigeren, bijvoorbeeld omdat onzeker is of de nieuwe eigenaar de huur (tijdig) kan betalen. Voor het behandelen van geschillen over indeplaatsstelling is het daarom belangrijk advies in te winnen van een advocaat huurrecht. Wilt u meer weten over indeplaatsstelling? Klik dan op: “Hoe draag ik een huurovereenkomst over door middel van het recht van indeplaatsstelling?

Huurovereenkomst overige bedrijfsruimte (kantoorruimte)

Huurovereenkomsten voor overige bedrijfsruimte zien in beginsel op huurovereenkomsten voor kantoorruimte, maar eigenlijk valt daar alle bedrijfsruimte onder die niet is aan te merken als middenstandsbedrijfsruimte (zie hiervoor). Deze huurovereenkomsten worden gekenmerkt door een grote mate van contractsvrijheid tussen partijen. Huurder en verhuurder mogen zelf overeenkomen hoelang de huurovereenkomst duurt en op welke wijze de huur kan worden opgezegd. Beëindiging van een dergelijke huurovereenkomst leidt in beginsel niet tot enige vergoeding. Wel heeft een huurder recht op ontruimingsbescherming. Indien de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd en de huurder bijvoorbeeld nog geen vervangende bedrijfsruimte heeft gevonden, kan de huurder de rechter om verlenging van de ontruimingstermijn vragen. Dit kan maximaal driemaal een jaar. Het is ook van belang om een verzoekschrift tijdig in te dienen bij de rechter. Daarvoor is altijd een advocaat huurrecht nodig. Meer informatie over ontruimingsbescherming leest u in: “Hoe werkt ontruimingsbescherming voor een huurder bij de huur van kantoorruimte (en overige bedrijfsruimte)?

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

De huurrecht advocaten van Leeman Verheijden Huntjens staan regelmatig huurder en verhuurders van bedrijfsruimte bij. Zij adviseren over (het aangaan van) huurovereenkomsten en de beëindiging daarvan. Ook staan zij huurders en verhuurders van bedrijfsruimte bij in huurgeschillen. Als dat nodig is, voeren wij procedures bij de rechter.

Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector over huurverplichtingen tijdens coronacrisis

Op vrijdag 10 april is een akkoord bereikt tussen de vastgoed- en retailsector over huuropschorting voor winkeliers vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Betrokken partijen zijn IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB en VGO. Uitgangspunt is dat de financiële pijn als gevolg van de coronacrisis moet worden verdeeld tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en de overheid. Het steunakkoord biedt richtlijnen voor de korte en lange termijn.

De huur van een bedrijfsruimte niet betalen in tijden van corona; kan dit zomaar?

In de afgelopen weken ontvingen de advocaten huurrecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten veel vragen van zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte over de huurbetaling en andere rechten en plichten in deze bijzondere tijden. Huurkosten zijn een van de grootste kostenposten in de retail- en horecasector, dus om deze moeilijke tijden te door te komen, onderzoeken huurders of zij (tijdelijk) geen of minder huur mogen betalen.

Hoe werkt ontruimingsbescherming voor een huurder bij de huur van kantoorruimte (en overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW)?

Huurovereenkomsten voor kantoorruimte, opslag of overige bedrijfsruimte worden vaak 7:230a-huurovereenkomsten genoemd. Deze naam verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepaling. Huurders van deze huurovereenkomsten hebben na opzegging van de huurovereenkomst recht op ontruimingsbescherming.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!