Algemene voorwaarden2022-07-28T13:54:35+00:00

Onderneming & Zaken doen

Home » Specialismen » Onderneming en zaken doen » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eén van de zaken die u als ondernemer goed geregeld wil hebben, zijn uw “algemene voorwaarden”. Voorbeelden van bepalingen in algemene voorwaarden zijn bepalingen met betrekking tot facturering, wijzen van beëindiging van de overeenkomst, leveringstermijnen en aansprakelijkheid.

Overbodige bepalingen in algemene voorwaarden

Regelmatig bevatten algemene voorwaarden bepalingen die eigenlijk overbodig zijn. Veel onderwerpen zijn al bij wet geregeld en behoeven dus geen nadere vermelding meer in de algemene voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bepaling dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Deze rechtsregel ligt al besloten in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek en hoeft in die hoedanigheid dus niet te worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

Relevante bepalingen in algemene voorwaarden

Uiteraard zijn er ook aangelegenheden, waarvan het wél raadzaam is om die in de algemene voorwaarden op te nemen. Zo kan het voor een bedrijf waarbij het aansprakelijkheidsrisico groot is zinvol zijn in de algemene voorwaarden een bepaling te wijden aan het beperken van de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag.

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden

Als u eenmaal over algemene voorwaarden beschikt, is het ook belangrijk dat u de algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing verklaart. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de algemene voorwaarden achteraf bezien niet op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard.

Advocaat met kennis van algemene voorwaardig nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw algemene voorwaarden of wilt u uw algemene voorwaarden eens laten screenen? Dan bent u bij LVH Advocaten aan het juiste adres. Onze advocaten helpen u graag verder. Nu contact opnemen

Meer over Onderneming & Zaken Doen:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 75
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Gentia Niesert

+31 10 209 27 77
niesert@lvh-advocaten.nl

(meer…)

Meer over onderneming & zaken doen

Opgelet: de deadline uit de Franchisewet nadert

november 10, 2022|

Op 1 januari 2021 is de wet Franchise in werking getreden. De wet geldt zowel voor lopende als nieuwe franchiseovereenkomsten. Voor een aantal bepalingen uit de wet Franchise heeft de wetgever een overgangstermijn van twee jaren gegeven. Dit zijn de bepalingen die zien op de waardeberekening van goodwill bij contractbeëindiging, het concurrentiebeding en het instemmingsrecht van franchisenemer.

De kort geding procedure in het kort

oktober 3, 2022|

In mijn vorige artikel ‘Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten’ besprak ik vijf aandachtspunten voor het bestuderen van een dagvaarding. Zo noemde ik onder andere dat men kan worden gedagvaard in kort geding. In dit artikel zal ik nader ingaan op het ‘kort geding’, ook wel ‘de spoedprocedure’ genoemd.

Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten

augustus 12, 2022|

Heeft u van de deurwaarder een dagvaarding ontvangen en vraagt u zich af waar u op moet letten bij het bestuderen van de dagvaarding? In dit artikel geven wij vijf handvatten voor bestuderen van een dagvaarding. Uit een dagvaarding kunt u namelijk veel afleiden, zoals tegen welke datum u moet reageren op de dagvaarding, wat er gebeurt als u niet reageert en of u zich al dan niet verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

Ga naar de bovenkant