Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

advocaten rotterdam commerciële verkoop koop contracten

Commerciële contracten met eind gebruiker

Commerciële contracten kunnen ook betrekking hebben op de verkoop van producten en/of diensten. In deze categorie heb je directe verkoop en indirecte verkoopovereenkomsten.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Madelon van Breemen, telefoon  (+31) (0)10 209 27 56 of per e-mail vanbreemen@lvh-advocaten.nl.

 • Directe verkoopcontracten

  Directe verkoopcontracten zijn overeenkomsten waarbij producten en/of diensten rechtstreeks aan de andere partij(en) worden verkocht. Dit kan zijn middels een B2B-verkoopovereenkomst, een B2C-verkoopovereenkomst, een B2B-inkoopovereenkomst of een B2C-inkoopovereenkomst. In tegenstelling tot indirecte verkoopcontracten, vindt de handel in producten en/of diensten bij directe verkoopcontracten plaats zonder tussenkomst van een derde partij.

 • Verkoop- en inkoopcontracten voor producten en/of diensten

  Is de overeenkomst voor de koop of verkoop van bepaalde producten en/of diensten? In dit geval is het belangrijk om te weten of de voorwaarden bedoeld zijn voor B2B of B2C.

  Voorbeelden van verkoop en inkoopcontracten zijn

  • Koop- en Verkoopovereenkomst
  • Algemene voorwaarden
  • Raamovereenkomst
  • Heads of Agreement
  • Geheimshoudingsovereenkomt
  • Exclusiviteitsovereenkomst etc.

  In de regelgeving met betrekking tot contracten voor B2B geldt meer contractsvrijheid dan bijvoorbeeld B2C. Deze contractsvrijheid geldt met name voor ondernemers waar meer dan 50 werknemers in dienst zijn en waarbij er een publicatieplicht is.

 • Algemene voorwaarden

  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u aangaat voor de verkoop of aankoop van producten/diensten, op voorwaarde dat de strikte wettelijke toepasselijkheidsregels worden nageleefd. Dit soort Algemene Handelsvoorwaarden zijn specifiek voor de B2B-markt. Het is efficiënt om de Algemene Voorwaarden te bundelen in één document en uw bedrijf zal intern een strikte procedure moeten implementeren om ervoor te zorgen dat de wettelijke toepasbaarheidsregels worden nageleefd. Zo niet, dan zijn de Algemene Voorwaarden mogelijk niet van toepassing op de koop-/verkoopovereenkomst.

 • Geheimhoudingsverklaring

  Een geheimhoudingsverklaring wordt vaak gebruikt voorafgaand aan onderhandelingen waarbij partijen graag willen samenwerken en waarbij gevoelige informatie gedeeld wordt. Voorbeelden zijn klantenbestanden, financiële cijfers, technische informatie etc. Deze informatie, indien gebruikt door de wederpartij, kan schadelijk zijn voor uw bedrijf. Deze informatie dient dus geheim te blijven en partijen maken duidelijk afspraken hoe om te gaan met deze vertrouwelijke informatie waarbij vaak ook boetebepalingen worden opgenomen. Een geheimshoudingsverklaring kan eenzijdig of tweezijdig zijn, belangrijk hier is of alleen een partij gevoelige informatie deelt of dat beide partijen zijn.

 • Raamovereenkomsten

  Dit is waar twee professionele partijen gedurende een langere periode regelmatig samen zaken doen waarbij veel bepalingen hetzelfde blijven en waarbij een paar bepalingen zoals de koopprijs, betalingstermijnen etc. variabel zijn. Het is dan gebruikelijk om een raamovereenkomst op te stellen waar de niet variabele bepalingen vaak worden toegevoegd als bijlagen. Dit kan veel tijd en geld besparen.

 • Duurovereenkomsten

  Een duurovereenkomst is een contract tussen twee of meerdere partijen waarbij ze zich over ene weer hebben verbonden om bepaalde prestaties te verrichten. De prestaties moeten terugkerend of opeenvolgend zijn of voortdurend. De wet maakt een onderscheid tussen benoemende en onbenoemde duurovereenkomsten. Benoemde duurovereenkomsten zijn overeenkomsten zoals een arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst  en hiervoor gelden wettelijke regelingen die gaan over beëindiging door opzegging bijvoorbeeld. Voor onbenoemde duurovereenkomst geldt dat een specifiek wettelijke regeling ontbreekt, zoals bij distributieovereenkomsten.

Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden: de beklamel-norm

De coronacrisis kan moeilijkheden meebrengen voor uw onderneming. Wellicht kan zij niet al haar afnemers van producten voorzien, niet al haar leveranciers tijdig betalen of anderszins niet meer voldoen aan de verplichtingen jegens haar contractspartijen en andere derden. Het kan zijn dat u zich als bestuurder van zo’n onderneming afvraagt welke overeenkomsten u nog aan kunt gaan en welke risico’s u nog kunt nemen met het oog op de continuïteit van de door u bestuurde vennootschap.

Steunmaatregelen Coronacrisis

Op 17 maart jl. heeft het kabinet een groot aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven en zzp-ers. De maatregelen bevatten enerzijds maatregelen ter behoud van de werkgelegenheid en anderzijds maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven niet failliet gaan en dat zzp-ers een inkomen kunnen behouden.

Coronavirus: Wat te doen als werkgever? Een FAQ

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloeden op de werksfeer en roept voor werkgevers talloze vragen op. In dit artikel beantwoorden de arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten een groot deel van uw vragen in verband met het coronavirus en geven zij u handige tips.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!