Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Commerciele contracten met derden

Indirecte verkoopcontracten zijn contracten waarbij een bedrijf derden aanstelt om hun producten/diensten in hun naam te verkopen in tegenstelling tot directe verkoopcontracten, waarbij de uitwisseling van producten en/of diensten plaatsvindt zonder tussenkomst van een derde partij.

Er zijn veel verschillende soorten overeenkomsten voor indirecte verkoop en de meest voorkomende zijn duurovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten en franchiseovereenkomsten.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Madelon van Breemen, telefoon  (+31) (0)10 209 27 56 of per e-mail vanbreemen@lvh-advocaten.nl.

 • Agentuurovereenkomsten

  Een agentuurovereenkomst is waarbij een agent bemiddelt bij de totstandkoming van contracten voor de verkoop van producten c.q. diensten van de verkoper, de principaal. De agent ontvangt hiervoor een provisie.

  Een agentuurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst volgens de wet en heeft specifieke dwingendrechtelijke regelgeving die van toepassing is. Zo heeft de agent recht op een redelijke provisie tijdens de duur van de agentuurovereenkomst en gelden er specifieke regels met betrekking tot opzegging. Indien de agentuurovereenkomst niet volgens deze regels is opgezegd, dan kan het zo zijn dat schadevergoeding verschuldigd is. Voorts heeft de agent vaak recht op klantenvergoeding. Het is raadzaam om juridisch advies hierover in te winnen om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

  De agentuurovereenkomsten bevatten bepalingen zoals:

  • Benoeming van een agent
  • Territorium
  • Duur van de overeenkomst
  • Provisie
  • Beëindigingsbepalingen
  • Doelstellingen
  • Goodwill compensatie.
 • Distributieovereenkomsten

  Een distributieovereenkomst is een overeenkomst die wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De wet heeft geen specifieke bepalingen voor distributieovereenkomsten. Het is een onbenoemde duurovereenkomst. De invloed van de opdrachtgever in een dergelijke overeenkomst is veel minder groot dan bij een agentuurovereenkomst. De distributeur is verplicht de producten en/of diensten op eigen naam te verkopen en de opdrachtgever is verplicht de producten en/of diensten aan de distributeur te verkopen.

  Distributieovereenkomst bevatten vaak afspraken die de concurrentie beperken, bijvoorbeeld door bepalingen uit te onderhandelen die zien op exclusiviteit en een minimale afnameverplichting. Belangrijk hier is dat deze bepalingen worden getoetst aan de mededingingsregelgeving die van toepassing is op de distributieovereenkomst. Het is belangrijk om hier advies over in te winnen simpelweg omdat uw bedrijf anders geconfronteerd kan worden met hoge boetes.

  De distributieovereenkomst heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Aanwijzing van de distributeur die vervolgens zelfstandig overeenkomsten sluit met zijn klanten
  • Termijn
  • Grondgebied
  • Prijzen en levering
  • Mechanisme met betrekking tot het plaatsen van orders
  • Productaansprakelijkheid
  • Minimale inkooporders
  • Concurrentie tijdens en na beëindiging van de distributieovereenkomsten
  • Marketing en budget
  • Vergunningsvoorwaarden
  • Toewijzing of wijziging van de controle
  • Toepasselijk recht en forumkeuze.
 • Concurrentie en distributieovereenkomsten

  Distributieovereenkomsten hebben ook een concurrentie-element omdat de partijen een gebied afschermen dat de concurrentie kan beperken. Over het algemeen is dit niet toegestaan, maar er zijn enkele uitzonderingen. De EU heeft een nieuwe "De Minimis-bekendmaking" gepubliceerd, die relevant is voor grensoverschrijdende overeenkomsten waarbij het marktaandeel van beide partijen samen meer dan 15% bedraagt.

 • Groepsvrijstelling op distributieovereenkomsten

  Dan zijn er ook nog de groepsvrijstellingen die van toepassing zijn op distributieovereenkomsten zoals beschreven in de verordening voor verticale overeenkomsten (330/2010). Deze groepsvrijstelling maakt marktverdeling onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Opdat de distributieovereenkomst deze groepsvrijstelling zou kunnen toepassen, mag het marktaandeel van beide partijen niet meer dan 30% bedragen. De gevolgen van niet-naleving van het bovenstaande kunnen leiden tot tenietdoening van de (verticale) overeenkomst of de clausule naast de boetes.

 • Franchiseovereenkomsten

  Bij franchiseovereenkomsten werken twee bedrijven nauw samen aan hetzelfde concept. De franchisenemer is onafhankelijk en geeft het gevoel hetzelfde bedrijf te zijn als de franchisegever.

  Er is geen specifieke wetgeving over franchiseovereenkomsten naar Nederlands recht, wat betekent dat de algemene beginselen van legale zakelijke overeenkomsten van toepassing zijn, evenals de jurisprudentie.

  De franchiseovereenkomst kan bestaan uit de volgende aspecten:

  • de duur van de franchiseovereenkomst
  • de rechten en verplichtingen van de franchisenemer
  • de door de franchisenemer te verrichten betalingen
  • de identiteit en eisen van hoe de winkel eruit moet zien
  • eventuele aan de franchisenemer verleende licenties voor het gebruik van het logo en/of de naam enz.
  • de minimumafnamevereisten van de franchisenemer
  • beschrijving van de reclame die de franchisenemer moet doen
  • het minimumbedrag aan verzekeringsdekking dat de franchisenemer moet hebben
  • het standaardbeleid van de franchisegever dat van toepassing is op de franchisenemer en ook op zijn personeel.
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden: de beklamel-norm

De coronacrisis kan moeilijkheden meebrengen voor uw onderneming. Wellicht kan zij niet al haar afnemers van producten voorzien, niet al haar leveranciers tijdig betalen of anderszins niet meer voldoen aan de verplichtingen jegens haar contractspartijen en andere derden. Het kan zijn dat u zich als bestuurder van zo’n onderneming afvraagt welke overeenkomsten u nog aan kunt gaan en welke risico’s u nog kunt nemen met het oog op de continuïteit van de door u bestuurde vennootschap.

Steunmaatregelen Coronacrisis

Op 17 maart jl. heeft het kabinet een groot aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven en zzp-ers. De maatregelen bevatten enerzijds maatregelen ter behoud van de werkgelegenheid en anderzijds maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven niet failliet gaan en dat zzp-ers een inkomen kunnen behouden.

Coronavirus: Wat te doen als werkgever? Een FAQ

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloeden op de werksfeer en roept voor werkgevers talloze vragen op. In dit artikel beantwoorden de arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten een groot deel van uw vragen in verband met het coronavirus en geven zij u handige tips.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl