Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Scheiding (voor ondernemers)

Wanneer u als ondernemer wordt geconfronteerd met een echtscheiding, dan moeten er veel zaken worden geregeld. Regelingen voor alimentatie en kinderen, de verdeling van de gemeenschap van goederen / afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdeling van pensioenrechten. Ook kan een echtscheiding gevolgen hebben voor uw bedrijf, bijvoorbeeld als uw partner mede-eigenaar is.

Onze advocaten kunnen u in deze, meestal emotionele, periode terzijde staan en u adviseren, waar nodig bemiddelen en voor u onderhandelen. Zij hebben ruime proceservaring met ingewikkelde echtscheidingsprocedures. Ook in een scheiding met internationaalrechtelijke aspecten hebben wij ervaring.


 

terug naar overzicht

Wijziging berekening kinderalimentatie

 

Kindgebonden budget komt niet in mindering op de behoefte van het kind bij de alimentatieberekening

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ‘alleenstaande ouderkop’ niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het Gerechtshof Den Haag.

Recente ontwikkelingen kinder- en partneralimentatie

Op dit moment heerst er veel onzekerheid over de vaststelling van de kinderalimentatie. Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd, waardoor alleenstaande ouders – afhankelijk van hun inkomen en vermogen – aanspraak kunnen maken op kindgebonden budget en de alleenstaandeouderkop.

Huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kun je afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt onder meer het behoud van privé vermogen na het huwelijk mogelijk. Vaak denken de echtgenoten na het afsluiten hiervan echter niet meer aan de huwelijkse voorwaarden totdat zij besluiten om te gaan scheiden. Dan is de gedachte vaak: “We hebben huwelijkse voorwaarden, dan hoeft er toch niets te worden verdeeld?”. De werkelijkheid blijkt echter vaak gecompliceerder. In dit artikel wordt kort ingegaan op een aantal veel voorkomende vormen van huwelijkse voorwaarden en de problemen die bij echtscheiding kunnen voorkomen.

Pensioen en echtscheiding

Door inwerkingtreding van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen op 1 januari 2015, is veel veranderd in het pensioenwezen. Zo wordt het pensioengevend inkomen bijvoorbeeld gemaximeerd op € 100.000,-.

Wijziging berekening kinderalimentatie

  Kindgebonden budget komt niet in mindering op de behoefte van het kind bij de alimentatieberekening Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ‘alleenstaande ouderkop’ niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het Gerechtshof Den Haag.

Huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kun je afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt onder meer het behoud van privé vermogen na het huwelijk mogelijk. Vaak denken de echtgenoten na het afsluiten hiervan echter niet meer aan de huwelijkse voorwaarden totdat zij besluiten om te gaan scheiden. Dan is de gedachte vaak: “We hebben huwelijkse voorwaarden, dan hoeft er toch niets te worden verdeeld?”. De werkelijkheid blijkt echter vaak gecompliceerder. In dit artikel wordt kort ingegaan op een aantal veel voorkomende vormen van huwelijkse voorwaarden en de problemen die bij echtscheiding kunnen voorkomen.

Pensioen en echtscheiding

Door inwerkingtreding van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen op 1 januari 2015, is veel veranderd in het pensioenwezen. Zo wordt het pensioengevend inkomen bijvoorbeeld gemaximeerd op € 100.000,-.

Meer artikelen >