Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Wegtransport

In Nederland, en zeker in en rond de aanvoerhaven Rotterdam, spelen transport en logistiek een belangrijke rol. De marges in het wegtransport staan sterk onder druk. Het is voor de ondernemer dan ook belangrijk om afspraken over hoeveelheden, tijden en plaats van aflevering en onder welke voorwaarden en verantwoordelijkheden dat gebeurt, goed vast te legen in contracten. Als het transport komt stil te liggen doordat er ladingschade is, of een leverancier of afnemer in de problemen komt, dan is actie nodig. Er ontstaat dan immers direct schade; schade die zo veel mogelijk moet worden beperkt.

Onze advocaten hebben kennis van de transport- en logistiek sector en kunnen u bijstaan bij het opstellen van vervoersovereenkomsten, vragen over (het gebruik van) algemene voorwaarden, kwesties op het gebied van vervoer, expeditie, distributie en overslag en aansprakelijkheidskwesties. Zodra er moet worden geprocedeerd, werken wij nauw samen moet onze advocaten die gespecialiseerd zijn in procesvoering.

Wij treden op voor (internationale) transportbedrijven, distributeurs, overslagbedrijven en logistieke dienstverleners.


 

terug naar overzicht

Experimenteerwet zelfrijdende voertuigen: bestuurder blijft aansprakelijk

De technologische ontwikkelingen van zelfrijdende voertuigen en truck platooning volgen elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan passende wet- en regelgeving op dit gebied. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2017 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Met dit wetsvoorstel wordt door de overheid op de groeiende behoefte aan wetgeving op het gebied van zelfrijdende voertuigen gereageerd.

Zwaardere verantwoordelijkheid beroepschauffeurs in het verkeer; verplicht standaardmodel vrachtwagencabine?

Een vuilniswagen met een chauffeur en een bijrijder. Een bekend fenomeen op de Nederlandse wegen. Maar is een chauffeur van een vrachtwagen verantwoordelijk voor een ongeval veroorzaakt door toedoen van een bijrijder? Ja, oordeelde de Rechtbank Rotterdam recent. Bovendien rust op beroepschauffeurs een zwaardere verantwoordelijkheid in het verkeer.

Publicatie Tijdschrift Vervoer & Recht

Onze juridisch medewerker Menno van den Berg heeft een mooie publicatie op zijn naam staan in het Tijdschrift Vervoer & Recht.

 

NT Multi Modal Event Zwolle

Het multimodaal vervoer in Nederland is constant in beweging. Achterlandverbindingen, schaalvergroting, volumes, digitalisering en kosten. Allemaal onderwerpen die dagelijks aan de orde komen. Expediteurs, verladers, vervoerders, op- en overslagbedrijven en ondernemers uit de hele Transport & Logistiek sector kwamen op 19 oktober 2017 bijeen op het NT Multi Modal Event.

Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Hein Kernkamp

scheepvaart, wegtransport, procesvoering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 63 kernkamp@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciĆ«le samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >