Opgelet: de deadline uit de Franchisewet nadert

Op 1 januari 2021 is de wet Franchise in werking getreden. De wet geldt zowel voor lopende als nieuwe franchiseovereenkomsten. Voor een aantal bepalingen uit de wet Franchise heeft de wetgever een overgangstermijn van twee jaren gegeven. Dit zijn de bepalingen die zien op de waardeberekening van goodwill bij contractbeëindiging, het concurrentiebeding en het instemmingsrecht van franchisenemer. Uiterlijk 1 januari 2023 moeten die bepalingen zijn doorgevoerd in franchisecontracten.

Nu de deadline van 1 januari 2023 nadert, is het verstandig om na te gaan of uw franchiseovereenkomst nog up-to-date is dan wel dient te worden gewijzigd. In dit artikel leest u op welke onderdelen franchiseovereenkomsten dienen te worden aangepast. Heeft u hier hulp bij nodig? Gentia Niesert, advocaat contractenrecht, helpt u graag verder.

Het ontstaan van de wet Franchise

Voordat de wet Franchise op 1 januari 2021 in werking trad, gold de Franchisecode 2006. De Franchisecode had geen wettelijke basis en was bovendien niet verplicht. Omdat er behoefte was aan duidelijke wetgeving op het gebied van franchise, heeft de wetgever de wet Franchise in het leven geroepen en de artikelen 7:911 – 7:922 aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd.

Veranderingen franchisewetgeving per 1 januari 2021

Uit de wet Franchise volgt dat met ingang van 1 januari 2021 voor franchisegevers en franchisenemers bepalingen gelden over:

  • wat de definitie van een franchiseovereenkomst is;
  • de verplichting dat partijen zich dienen te gedragen als een goed franchisegever en franchisenemer;
  • de precontractuele informatieplicht van franchisegever en franchisenemer;
  • de termijn waarbinnen voornoemde informatie verschaft moet worden (o.a. ook de standstill-periode) en de wijze waarop;
  • de onderzoek plicht van franchisenemer;
  • de informatieplicht van franchisegever;
  • de bijstand en ondersteuning die franchisegever aan franchisenemer moet verlenen.

Veranderingen franchisewetgeving per 1 januari 2023

Bovenop het vorenstaande heeft de wetgever bepaald dat per 1 januari 2023 nog een aantal extra bepalingen moet zijn doorgevoerd in de franchiseovereenkomsten. Dit zijn bepalingen die zien op:

  • de waardebepaling van goodwill bij contractbeëindiging;
  • het concurrentiebeding;
  • het instemmingsrecht van franchisenemer.

Advies nodig bij het wijzigen/opstellen van uw franchiseovereenkomst?

Bent u franchisegever of franchisenemer en voldoet uw franchiseovereenkomst nog niet aan de franchisewetgeving of wil u juist een nieuwe franchiseovereenkomst laten opstellen? Of heeft u een andere vraag op het gebied van franchise? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met Gentia Niesert, advocaat contractenrecht.