< terug naar overzicht

Twee verschillende ondernemingen kunnen eenzelfde doel nastreven gericht op bijvoorbeeld het gezamenlijk benaderen van de markt. Wanneer deze ondernemingen besluiten hun krachten te bundelen, kan de samenwerking als een joint venture worden vormgegeven. Dit kan onder meer door middel van het oprichten van een gemeenschappelijke dochteronderneming. De joint venture-partners blijven tevens als aparte en zelfstandige ondernemingen opereren.

 

Let op de navolgende aandachtspunten bij de oprichting van een joint venture:

Scope

De beoogde samenwerking dient nauwkeurig te worden omschreven. Hierbij is van belang om afspraken te maken voor het geval zich conflicterende belangen voordoen. Immers, joint venture partners gaan samenwerken op een bepaald terrein, maar zullen in veel gevallen nog concurreren op andere gebieden.

 

Verhoudingen

De verhouding waarin de joint venture-partners deelnemen, moet afgekaderd worden. Van belang hierbij is te bedenken dat de waarde van de inbreng van joint venture- partners op termijn kan wijzigen.

 

Zeggenschap

Gelet op de 50-50 verhouding zullen joint venture-partners over het algemeen geen van beiden beslissende zeggenschap hebben. Dit kan met zich meebrengen dat de stemmen over een bepaald onderwerp staken. Teneinde dit te voorkomen en efficiënte besluitvorming te behouden, kan aan de voorzitter van het bestuur en/of de raad van commissarissen een doorslaggevende stem worden toegekend. Bedacht moet eveneens worden of de joint venture partners alleen op de hoogte willen worden gehouden van de koers die de joint venture vaart of dat zij enige invloed willen kunnen uitoefenen of bepaalde handelingen willen kunnen voorkomen.

 

Duur

De joint venture kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. Een joint venture voor onbepaalde tijd kan in beginsel tevens worden opgezegd met inachtneming van een redelijke termijn.

 

Financiën

Afspraken moeten worden gemaakt over de financiering en uitkering van winst. In het bijzonder dient de rol van joint venture-partners te worden vastgelegd indien aanvullende financiering nodig blijkt te zijn.

 

Informatie

Hebt u meer vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met LVH advocaten.

 

Categories: berichten, nieuws