< terug naar overzicht

Op 17 maart jl. heeft het kabinet een groot aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven en zzp-ers. De maatregelen bevatten enerzijds maatregelen ter behoud van de werkgelegenheid en anderzijds maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven niet failliet gaan en dat zzp-ers een inkomen kunnen behouden.

Het pakket aan maatregelen omvat de volgende elementen:

  • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
  • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
  • Versoepeling uitstel van betaling van belasting
  • Verhoging garantie ondernemersfinanciering
  • Rentekortingen voor leningen afgesloten bij Qredits
  • Verruiming borgstelling MKB-Landbouwkredieten
  • Verruiming BMKB-regeling

Openen noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren.

Waar kunnen de advocaten van LVH u bij ondersteunen?

Wij kunnen u adviseren op het gebied van alle maatregelen. De meeste maatregelen zijn uiteindelijk maatregelen die op de wat langere termijn een effect hebben en ondersteuning bieden.

Maatregelen die direct effect kunnen hebben

Uitstel van betaling
Op de korte termijn heeft met name de maatregel die ziet op het vragen van uitstel van betaling voor de verschillende belastingen een direct effect. Aan de hand van deze maatregel kan direct uitstel worden gevraagd. Hierdoor worden middelen vrijgemaakt die kunnen worden besteed aan het draaiend houden van de onderneming.

Vermindering voorlopige aanslag
Aan een groot aantal ondernemingen is aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (voor IB-ondernemers) of vennootschapsbelasting opgelegd. Deze aanslag ziet op het belastingjaar 2020 en is gebaseerd op een verwachte winst over het jaar 2020. Voor een groot aantal van de ondernemingen die zo’n aanslag hebben ontvangen blijkt nu dat deze, als gevolg van de coronacrisis, geen of beduidend minder winst zullen maken dan vooraf is ingeschat. Op basis daarvan kan de voorlopige aanslag worden verminderd.

Mocht het bedrag van de voorlopige aanslag al zijn betaald dan leidt de vermindering tot een teruggave.

Graag gaan wij met u in gesprek over welke maatregelen u verder kunnen helpen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

Voor vragen en/of advies kunt u contact opnemen met David Harreman via harreman@lvh-advocaten.nl of 010-2092756.