< terug naar overzicht

In civiele zaken, bijvoorbeeld geschillen over contracten of aansprakelijkheidskwesties, hanteren de rechtbanken een landelijk rolreglement. In het rolreglement zijn regels vastgelegd over de wijze waarop dient te worden geprocedeerd. Zo is in het rolreglement aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden uitstel voor het indienen van conclusies wordt verleend. Het rolreglement is bedoeld om een uniforme manier van werken te bevorderen.

In het jaar 2012 is de wijze van uitvoering van het rolreglement geëvalueerd. Uit een brief van rolrechters aan de Nederlandse Orde van Advocaten van 19 juli 2013 blijkt dat de termijnen die in het rolreglement zijn gesteld, niet steeds en door alle gerechten consistent worden nageleefd. De ene rechter blijkt soepeler te zijn dan de andere, bijvoorbeeld in de situatie dat advocaten zich niet aan de vastgestelde termijnen houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Uit de brief volgt dat dit tot rechtsonzekerheid leidt.

In de landelijke Rolrechtersvergadering is de afspraak gemaakt dat rechters de termijnen met ingang van 1 oktober 2013 weer strikt gaan handhaven. Advocaten hoeven derhalve niet meer bij iedere rechtbank te informeren wat de gewoonte is.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 010-209 27 77.

Categories: berichten, nieuws