< terug naar overzicht

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een wederpartij mag afgaan op de inschrijving in het handelsregister, ook als raadpleging van het register naderhand plaatsvond. De strekking daarvan is om het handelsverkeer te beschermen. Daarom is het belangrijk om als ex-bestuurder niet meer als bestuurder van de vennootschap in het handelsregister te worden vermeld. Blijft uitschrijving uit, dan kan dat haar/hem duur komen te staan. 

Dat blijkt wel uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 september 2011. De rechtbank heeft daarbij bepaald dat een niet bij het handelsregister uitgeschreven ex-bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de namens de vennootschap aangegane schulden.

De ex-bestuurder van de inmiddels failliete vennootschap betwistte aansprakelijk te zijn; zij was immers geen bestuurder meer. Daarnaast had zij geen contact gehad met de schuldeiser ten tijde van het aangaan van de opdracht en de uitvoering daarvan. In lijn met de geldende rechtspraak bepaalt de rechtbank Rotterdam dat de schuldeiser mocht afgaan op de inschrijving in het Handelsregister. Daarbij speelt tevens een rol dat een ex-bestuurder niet afhankelijk is van de opvolgende bestuurder wat betreft haar eigen inschrijving. Op grond van de Handelsregisterwet kon zij zich immers zelf uitschrijven.

Gelet op het voorgaande wordt aanbevolen om de uitschrijving als bestuurder zo snel mogelijk na het (AVA)besluit daartoe aan het Handelsregister op te geven. Zo kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. In dat kader kunnen wij u van dienst zijn met betrekking tot het ontslagbesluit en de opgave daarvan aan het Handelsregister.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Ben van Nieuwaal.