< terug naar overzicht

Op 12 april 2018 houdt LVH Advocaten met Palcoma ICT-diensten een themabijeenkomst over het nieuwe regime van de AVG.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening heeft belangrijke gevolgen voor bedrijven en instellingen.

Er zal een zwaardere discipline gelden bij de verwerking van persoonsgegevens dan voorheen. Dat zal zich uiten in strengere regels, scherper toezicht en actievere handhaving. Van bedrijven en instellingen wordt bovendien verwacht, dat zij hun organisaties inrichten op het voorkomen van overtredingen; incidentenpolitiek moet tot het verleden gaan behoren.

Op 12 april 2018 houdt LVH Advocaten met Palcoma ICT-diensten een themabijeenkomst over het nieuwe regime van de AVG. De bijeenkomst zal zowel juridische als technische aspecten bestrijken. Het is de bedoeling de uitdagingen van de nieuwe regelgeving zo concreet mogelijk in beeld te brengen, om uw organisatie in staat te stellen tot de benodigde aanpassingen.

De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen, waarvan de eerste 2 zullen worden verzorgd door onze advocaten Mr. Mieke Bestebreurtje en Mr. Daniël van Genderen. Mieke Bestebreurtje zal bijzondere aandacht besteden aan de betekenis van het nieuwe regime voor de verhouding tussen werkgever en werknemer en Daniël van Genderen geeft een bredere toelichting op de nieuwe regelgeving. Tot slot zal Sander Linschoten, automatiseringsbegeleider bij Palcoma ICT-diensten, zich richten op de beveiliging van de ICT-omgeving.

Programma

Datum  : 12 april 2018
Locatie : Wereldmuseum, Willemskade 25 te Rotterdam

15:30 – 16:00 uur : ontvangst met koffie en thee
16:00 – 17:30 uur : aanvang seminar
17:30 – 18:30 uur : vragen en borrel 
  
U kunt zich aanmelden voor het seminar door een e-mail te sturen aan events@lvh-advocaten.nl.

Wij ontmoeten u graag op 12 april a.s.!