Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Werknemer ziek uit dienst: hoe zit het met premiedifferentiatie?

maandag 26 april 2021

Bent u bekend met de financiële gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst treedt? De Ziektewet - en WGA-premie is gedifferentieerd. Dit betekent dat de premies afhankelijk zijn van de instroom van werknemers die op de laatste dag van hun dienstverband of binnen 4 weken na de ontslagdatum ziek werden. In dit artikel bespreken we de premiedifferentiatie en de berekening van deze premie.

Premiedifferentiatie

De ZW-uitkering en WGA-uitkering worden aan de laatste werkgever toegerekend sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Dit gebeurt via een gedifferentieerde premie. Gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt deze binnen 4 weken na de einddatum ziek en kan diegene aanspraak maken op een ZW- of WGA-uitkering, dan kan dit dus gevolgen hebben voor de door werkgever te betalen premies.

Let op: De werknemer die uit dienst treedt, een WW uitkering geniet en daarna ziek wordt, wordt niet toegerekend aan de werkgever. Het UWV wordt dan gezien als “laatste werkgever”.

Berekening premie Ziektewet en WGA

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend waarbij wordt gekeken naar de gegevens van twee jaar eerder. Als werkgever word je steeds in het najaar van elk kalenderjaar door de belastingdienst geïnformeerd over de hoogte van deze premies in de zogenaamde ‘beschikking gedifferentieerde premie Whk’.

Onderscheid kleine, middelgrote en grote werkgevers

Bij het berekenen van de gedifferentieerde ZW- en WGA-premies wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Je bent een grote werkgever als je een totale loonsom hebt van meer dan 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer (meer dan € 3.460.000), berekend over alle werknemers in Nederland. Heb je een totale loonsom die ligt tussen de 10 maal en 100 maal het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer (tussen € 340.6000 en 3.460.000), dan word je ingedeeld in de categorie middelgrote werkgever. Een kleine werkgever is dan dus de werkgever met een totale loonsom die niet groter is dan 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer in Nederland (niet meer dan € 346.000).

Gemiddeld premieplichtig loon

Voor de premievaststelling in een bepaald jaar wordt steeds gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van twee jaar daarvoor. Voor 2021 wordt dus teruggekeken naar het jaar 2019. Het gemiddelde premieplichtig loon bedroeg toen € 34.600.

Sectorpremie kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers geldt dat de gedifferentieerde premies voor de WGA en de ZW worden bepaald aan de hand van de sector waarin de werkgever werkzaam is. Voor middelgrote werkgevers geldt dat de WGA- en ZW-premies een combinatie zijn van sectorale premies en een individuele premie. Voor grote werkgevers geldt dat de gedifferentieerde premies volledig individueel bepaald worden.

Vanuit financieel oogpunt hebben dus vooral middelgrote en grote werkgevers er belang bij dat een werknemer niet ziek uit dienst gaat of niet binnen vier weken na de ontslagdatum alsnog ziek wordt.

Werknemer hersteld melden bij UWV?

Voor een werkgever kan het dus voordelig zijn dat de werknemer niet ziek uit dienst gaat. Een zieke werknemer kan echter niet zonder meer hersteld worden gemeld. De werknemer is immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en de kans bestaat dat de ex-werknemer zich alsnog ziek zal melden na de uitdiensttreding met alle gevolgen van dien.

Ligt herstel op korte termijn in het vooruitzicht, dan kan het voordelig zijn om de werknemer in dienst te houden tot dit herstel. Dit voorkomt dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Eventueel kan in dat laatste geval alvast een beëindigingsovereenkomst overeengekomen worden. Na herstel en uitdiensttreding kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen en heeft de werkgever geen last van de premiedifferentiatie.

Eigenrisicodrager voor ZW of WGA worden?

Voor sommige werkgevers kan het aantrekkelijk zijn om eigenrisicodrager te worden voor de ZW of WGA. Bij de ZW betaalt een eigenrisicodrager een lagere gedifferentieerde premie, omdat er geen premie voor de ZW-flex betaald hoeft te worden. Bij de WGA betaalt de eigenrisicodrager enkel de basispremie.

Let op: als eigenrisicodrager heb je wel andere kosten. Je betaalt de uitkering en daarnaast ben je als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Als eigenrisicodrager moet je dus over voldoende kennis beschikken van de ZW en/of WIA.

Advocaten arbeidsrecht Rotterdam

Heeft u vragen over het ziek uit dienst treden van werknemers, premiedifferentiatie of eigenrisicodragerschap? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten Peter Verheijden en Lisa Kloot.

Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl