ons team

Home » Ben van Nieuwaal

Ben van Nieuwaal

Gespecialiseerd in:
Onderneming en overheid

Bel Ben via:
+31 (0)10 209 27 75

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

Erasmus Universiteit Rotterdam. Afgestudeerd in 2004. Ben van Nieuwaal schreef zijn afstudeerscriptie over de aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. In 2010 slaagde hij cum laude voor de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Bestuursrecht.

Advocaat bij LVH

Sinds februari 2005.

Functie en feiten

Ben van Nieuwaal adviseert en procedeert over bestuursrechtelijke aspecten van gebieds- en projectontwikkeling (vergunningen, bestemmingsplannen, planschade, etc.), vastgoedtransacties en algemeen bestuursrechtelijke kwesties (Awb, Wob / Woo, etc.). Zijn achtergrond in het ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht komt goed van pas bij de (verkoop) van commercieel vastgoed, onderhandelingen en geschillen daarover alsmede vastgoed en projectontwikkeling gerelateerde aansprakelijkheidszaken.

Hij heeft in de afgelopen jaren omvangrijke en complexe gebiedsontwikkelingen en vastgoedprojecten begeleid en staat in zijn dagelijkse praktijk o.a. investeerders, beleggers, verzekeraars en projectontwikkelaars bij. Met name de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht heeft zijn bijzondere interesse.

Expertise

Onderneming en overheid

Competenties

Ben van Nieuwaal is een praktisch ingestelde probleemoplosser. Wordt gewaardeerd vanwege zijn daadkracht, de rust die hij uitstraalt en zijn vertrouwen in een goed eindresultaat.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht en vastgoedrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Direct, praktisch, oplossingsgericht.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Lid van de Nederlandse Juristen Vereniging
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de VNO-NCW West
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
  • Ben schreef onder meer een artikel in het vaktijdschrift Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen.

Artikelen geschreven door Ben van Nieuwaal

Het einde van de Wob en de komst van de Woo in vogelvlucht

mei 9, 2022|

Met ingang van 1 mei 2022 is een einde gekomen aan het tijdperk van de Wet Openbaarheid van Bestuur (‘Wob’). Na jaren te hebben gediend als wetgevend kader voor het recht op overheidsinformatie, is de Wob per 1 mei 2022 vervangen door een nieuwe wet, die in werking is getreden onder de naam Wet open overheid (’Woo’).

Verruiming begrip bouwterrein voor de BTW per 1 januari 2017

januari 12, 2017|

Traditiegetrouw wordt er aan het begin van het jaar nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Voor de vastgoedwereld is dat per 1 januari 2017 onder andere het geval met betrekking tot het begrip ‘bouwterrein’ op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968).

De slijterij in de supermarkt dient ook te beschikken over een eigen leidinggevende

december 30, 2016|

Nog net voor het einde van het jaar heeft de hoogste bestuursrechter een drietal interessante uitspraken gewezen, die overigens alle drie betrekking hebben op dezelfde materie. Centraal daarbij staat het antwoord op de vraag of er in een slijterij die gevestigd is in een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Indien dat immers het geval is, dan gelden daarmee voor slijterijen in supermarkten, wat betreft de aanwezigheid van een leidinggevende, dezelfde vereisten als voor zelfstandige slijterijen.

Ga naar de bovenkant