Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Onderneming en overheid

Voor ondernemers is de overheid een belangrijke gesprekspartner. U hebt immers bij uw bedrijfsvoering te maken met overheidsbesluiten, wetten en regels, vergunningen, subsidies, plaatselijke verordeningen en uitzonderingen daarop. Deze zaken zijn voor ondernemers vaak ‘’zware kost’’; een advocaat met kennis van die zaken kan voor u meerwaarde hebben.

Het kan zijn dat de overheid een besluit neemt en dit uw ondernemers activiteiten belemmert. Onze rol is dan om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen, rekening houdend met de belangen van alle partijen. Ook begeleiden wij bedrijven bij het sluiten van overeenkomsten met bijvoorbeeld gemeenten.

Het is belangrijk om in zaken met de overheid tijdig uw rechtspositie en strategie te bepalen, dit omdat bij overheidszaken termijnen een belangrijke rol spelen. Door te anticiperen kunnen procedures, die veel tijd en geld kosten, worden voorkomen. Mocht het toch tot een procedure komen, dan kunnen onze advocaten uw belangen verdedigen.

In de dagelijkse praktijk adviseren onze advocaten bij kwesties rond bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, het aanvragen of aanvechten van een vergunning of subsidie, geschillen of conflicten met de (plaatselijke) overheid, bezwaar maken, schadevergoeding of planschadevergoeding.

terug naar overzicht

Organisator festival 200 jaar stadsrechten Zaandam persoonlijk aansprakelijk

Het beloofde zo’n mooi evenement te worden. Op 1, 2 en 3 juni 2012 vierde Zaandam het feit dat het 200 jaar geleden stadsrechten ontving.

Goedkeuring statutenwijziging dochtermaatschappijen woningcorporaties


In navolging van de verplichte statutenwijziging van woningcorporaties, dienen ook dochtermaatschappijen hun statuten in overeenstemming te brengen met de Woningwet. Dit dient te gebeuren voor 1 januari 2018. 

Verruiming begrip bouwterrein voor de BTW per 1 januari 2017

Traditiegetrouw wordt er aan het begin van het jaar nieuwe wet- en regelgeving van kracht. Voor de vastgoedwereld is dat per 1 januari 2017 onder andere het geval met betrekking tot het begrip ‘bouwterrein’ op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968).

Kan een college van B&W een vuurwerkverbod afkondigen?

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en veel mensen maken zich weer op voor onder andere Oudejaarsavond. Nog steeds een moment waarop veel mensen traditiegetrouw vuurwerk afsteken.

Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >