Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Luchtvaart

Door luchtvaartmaatschappij X is een vervoersovereenkomst met passagiers gesloten om hen te vervoeren van Amsterdam naar Spanje. Deze vlucht heeft 6 uur vertraging opgelopen. De passagiers hebben vanwege de vertraging financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij gevorderd. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers aangegeven dat zij zich niet gehouden acht deze compensatie te voldoen. Dit omdat er in deze zaak een buitengewone omstandigheid speelde, die er voor heeft gezorgd dat de vlucht is vertraagd.

Deze omstandigheid betrof een brandstoflekkage die is ontdekt bij de inspecties voor het vertrek van de vlucht. Uit inspectie van de lekkage door de technische dienst bleek dat er een brandstofpaneel vervangen moest worden. Daarvoor moest de tank leeggepompt worden. Het toestel mocht daarbij niet aan de gate blijven staan. De passagiers moesten van boord en het toestel is naar een bufferpositie op de luchthaven versleept. Na vervanging van het paneel zijn de passagiers met bussen teruggebracht naar het toestel.

De passagiers menen dat deze omstandigheid voor rekening van de luchtvaartmaatschappij dient te komen en dat zij daarom gehouden is om compensatie aan hen te voldoen. De luchtvaartmaatschappij beroept zich op een verborgen fabricagefout die haar niet kan worden aangerekend, waardoor zij zich kan beroepen op overmacht. De passagiers leggen deze zaak aan de rechter voor. In de procedure legt de luchtvaartmaatschappij ook aan de rechter uit dat het probleem dat zich voordeed het gevolg is van een verborgen fabricagefout, waardoor er sprake is van een buitengewone omstandigheid. De luchtvaartmaatschappij toont daarbij aan dat dit wordt bevestigd door de fabrikant van het vliegtuig en dat zij dit niet kon voorkomen. Nu de luchtvaartmaatschappij na de ontdekking direct haar technische dienst heeft ingeschakeld die het probleem snel kon oplossen en verder afhankelijk was van de luchthaven voor vertrektoestemming, oordeelt de kantonrechter dat de luchtvaartmaatschappij deze omstandigheid niet heeft kunnen voorkomen en zij overigens ook al het mogelijke heeft gedaan om de vertraging voor de passagiers zo beperkt mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van de passagiers wordt afgewezen.

terug naar overzicht
Behandelde zaken

Luchtvaart

Geen handhaving door ILT bij vertraagde vlucht

Wanneer een vlucht langdurig is vertraagd of wordt geannuleerd kan een passagier aanspraak maken op financiële compensatie op grond van EG-Verordening 261/2004. Op grond van artikel 16 van deze Verordening is Nederland verplicht om een nationale instantie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de handhaving van deze regeling. In Nederland is dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met uitvoering door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nieuwe richtlijn voor pakketreizen; een wassen neus of gewoon reëel?

De richtlijn voor pakketreizen wordt door Europa herzien. De huidige richtlijn uit 1992 geeft al bepaalde rechten aan reizigers, zoals het recht op volledige informatie voorafgaande aan de boeking of het recht om je vakantie door een andere reiziger te laten overnemen indien je zelf niet kunt. Echter, met de opkomst van het boeken van reizen via internet is de richtlijn aan een update toe. De insteek van de herziening is onder meer om reizigers die via de website van bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij worden doorgeleid om naast een ticket ook een hotel te boeken betere bescherming te geven.

Ontwikkelingen in de luchtvaart gaan nu vliegensvlug

Op korte termijn wordt in de luchtvaart een zeer belangrijke uitspraak verwacht van de hoogste Europese rechter: het Hof van Justitie van de Europese Unie. Met deze uitspraak wordt definitief duidelijk of vliegtuigpassagiers een recht op financiële compensatie hebben wanneer hun vlucht is vertraagd.

Marcel van den Ende

onderneming en aandeelhouders, wegtransport, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 45 vandenende@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >