Over LVH

Home » Over LVH

Over LVH advocaten

Wij zijn een Rotterdams advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan bedrijven. Onze advocaten hebben door kennis van de diverse branches een voorsprong: zij weten wat er in de business van de ondernemer speelt en zijn gericht op praktische oplossingen. Wij vervullen vaak de rol van “huisjurist”: een vast en vertrouwd aanspreekpunt voor de onderneming voor alle juridische vragen.

Vanzelfsprekend zijn onze diensten van hoge vakmatige kwaliteit. Minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij ons werk doen: betrokken, helder, en snel.

Visie: kwaliteit staat centraal

Kwaliteit staat centraal in onze dienstverlening. De kwaliteit die wij leveren is een teamprestatie en niet een optelsom van individuele prestaties. Ons succes wordt bepaald door de mate van tevredenheid van onze cliënten. Wij zijn alleen tevreden wanneer een cliënt de overtuiging heeft bij ons in goede handen te zijn en vindt, dat hij een collega-ondernemer een dienst bewijst door hem naar ons te verwijzen. En wanneer onze medewerkers bekenden stimuleren om bij ons te komen werken.

Als bedrijf streven wij naar kwalitatieve groei. Iedereen levert daaraan zijn of haar bijdrage. Wij stimuleren onze medewerkers uiteraard om te horen tot de besten in het vak. Maar ook om actief bij te dragen aan de groei en goede naam van onze onderneming. Bijdragen op een manier die het best past bij iedere individuele medewerker. Want alleen dan kunnen onze medewerkers hun talenten optimaal ontplooien en het best slagen in onze gezamenlijke missie: het binden van onze cliënten aan ons bedrijf, door te voldoen aan hun verwachtingen, en deze zo mogelijk te overtreffen.

Meer over ons:

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam; deze houden onder meer een beperking van aansprakelijkheid in.

LVH Advocaten hecht veel waarde aan tevreden cliënten. Wij streven er naar dat onze advocaten en medewerkers op deskundige wijze hun werkzaamheden voor de cliënten uitvoeren. Mocht u van mening zijn dat wij daarin niet geslaagd zijn, dan kunt u gebruik maken van de bij ons kantoor geldende klachtenregeling. Daarvoor kunt u contact opnemen met Peter Verheijden, 010 – 2092777 of verheijden@lvh-advocaten.nl.

De tekst van de kantoorklachtenregeling vindt u onderstaand.

Kantoorklachtenregeling LVH Advocaten

LVH Advocaten verwerkt in het kader van haar werkzaamheden persoonsgegevens. LVH Advocaten hecht waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Zij heeft haar privacyverklaring dan ook ingericht conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Het honorarium dat aan de cliënt in rekening wordt gebracht, wordt berekend door de aan het dossier bestede tijd te vermenigvuldigen met het uurtarief van de behandelend advocaat.

Onze huidige uurtarieven liggen tussen € 180,00 en € 300,00 en zijn afhankelijk van de ervaring van de behandelend advocaat. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld in verband met het belang of de spoedeisendheid van de zaak) kan met de cliënt een hoger uurtarief dan gebruikelijk worden afgesproken. De tarieven worden – al dan niet jaarlijks – geïndexeerd. Voor kantoorkosten wordt een opslag over het honorarium berekend van 6%.

Indien er kosten worden gemaakt voor griffierechten en/of het inschakelen van een deurwaarder, procureur of andere derden, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht.

In principe vindt maandelijks een afrekening van de verrichte werkzaamheden plaats. Voorts wordt bij nieuwe cliënten gewerkt met een voorschotnota.

Indien u daar prijs op stelt, kunnen wij met u in overleg treden over een alternatieve wijze van berekening van het honorarium.

LVH Advocaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24462228.

Het BTW-nummer van LVH Advocaten is : NL00820977342B.01

Het ACE netwerk is het grootste onafhankelijke en intersectorale HR-platform in de regio, voor werkgevers, dienstverleners en medewerkers. Bij ACE wisselen werkgevers met elkaar medewerkers, vacatures, kennis en ideeën uit om mensen duurzaam aan de slag te houden en de arbeidsmobiliteit in de regio te versterken.

Ace - het netwerk voor werkgevers

Wij investeren voortdurend in het leggen en onderhouden van contacten met advocaten in het buitenland en beschikken daardoor over een wereldwijd netwerk, dat wij gebruiken ten behoeve van cliënten die internationaal actief zijn of gaan worden. Belangrijk om te weten is, dat wij met deze buitenlandse advocaten niet een relatie “op papier” hebben, maar hen persoonlijk kennen en jaarlijks vaak meerdere malen ontmoeten. Hierdoor zijn wij beter in staat om voor onze cliënten een optimale dienstverlening in het buitenland te organiseren en te managen.

Heeft u vragen met betrekking tot internationale zaken dan kunt u contact opnemen met Peter Verheijden, telefoon 010 – 2092777 of per e-mail verheijden@lvh-advocaten.nl

CONTACT

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?
Neem contact met ons op.