SPECIALISMEN

Home » Specialismen

LVH Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor met zo’n 15 advocaten. Middelgroot heeft als voordeel dat we groot genoeg zijn om belangrijke en omvangrijke zaken te behandelen die spelen binnen de landsgrenzen als ook daar buiten. Onze gespecialiseerde advocaten werken effectief en efficiënt en weten elkaar te vinden. Overstijgt een zaak zijn/haar specialisme dan worden de krachten gebundeld om zo onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de ondernemer.

Wij helpen je graag op het gebied van

Ondernemen en zakendoen

ONDERNEMING EN ZAKEN DOEN

Wie zijn zaken goed verzorgt, kan onbezorgd zaken doen.

Conflicten

CONFLICTEN

Een foutje is snel gemaakt en een misverstand of miscommunicatie kan de beste overkomen. Vaak is zoiets snel opgelost of uitgepraat, maar soms ontstaat een conflict.

Personeel

PERSONEEL

Een proactieve toepassing van de regels van het arbeidsrecht heeft een positief effect op het resultaat van uw onderneming.

Onderneming en overheid

ONDERNEMING EN OVERHEID

Voor ondernemers is de overheid een belangrijke partij. In uw bedrijfsvoering heeft u te maken met wet- en regelgeving en overheidsbesluiten, zowel op rijks- als plaatselijk niveau, niet zelden met een complexe inhoud. De relatie met de overheid kent de nodige voetangels en valkuilen.

Financiele moeilijkheden

BEDRIJVEN IN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Indien een onderneming in financieel zwaar weer verkeert is dat voor alle betrokken partijen lastig. Door de ondernemer moet (telkens weer) worden beslist of al dan niet doorgegaan kan worden met de onderneming en welke crediteuren al dan niet voldaan mogen worden.

Internationaal ondernemen

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Internationaal ondernemen en zakendoen is in tijden van globalisering niet langer voorbehouden aan grote multinationals. Ook binnen het (groot) MKB komen internationale transacties veel voor.

Ondernemen en zakendoen

ONDERNEMING EN VASTGOED

Bij LVH Advocaten zijn meerdere vastgoedspecialisten werkzaam, die u vakkundig bij kunnen staan in alle vastgoed-gerelateerde juridische kwesties.

CONTACT

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?
Neem contact met ons op.