Bedrijven in financiële moeilijkheden2022-07-28T13:38:10+00:00

BEDRIJVEN IN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

Home » Specialismen » Bedrijven in financiële moeilijkheden

Bedrijven in financiële moeilijkheden

Indien een onderneming in financieel zwaar weer verkeert is dat voor alle betrokken partijen lastig. Door de ondernemer moet (telkens weer) worden beslist of al dan niet doorgegaan kan worden met de onderneming en welke crediteuren al dan niet voldaan mogen worden. Mogelijk wordt gedacht aan een herstructurering of doorstart. Wellicht kan een surseance van betaling tot een oplossing leiden of kan met behulp van de WHOA een onderhands akkoord worden aangeboden. Of u wilt doorgaan maar u wordt geconfronteerd met een faillissementsaanvraag door een schuldeiser. Kunt u zich daar tegen verweren?

Aan de andere zijde staan de schuldeisers die zoeken naar mogelijkheden om hun schade zoveel mogelijk te beperken. Kunnen zij hun leveringen opschorten? Mogen zij geleverde zaken terughalen? Ook kunnen er werknemers zijn die worden geconfronteerd met loonachterstanden. Wat is hun positie?

Ervaren faillissementsadvocaten

Regelmatig benoemt de rechtbank advocaten van ons kantoor tot curator in faillissementen van bedrijven en tot bewindvoerder in surséances van betaling. De ervaring die onze advocaten daarbij opdoen, wordt gebruikt bij het adviseren en begeleiden van onze cliënten. Dit kan de onderneming zijn die in financieel zwaar weer verkeert, maar net zo goed één van de andere betrokkenen, zoals een leverancier, een financier of een werknemer. Voor elke betrokken partij kan een andere aanpak noodzakelijk zijn. De belangen van een schuldeiser zijn immers wezenlijk anders dan de belangen van bijvoorbeeld een werknemer of een bestuurder. In alle gevallen is dit maatwerk. Een besloten vennootschap met tientallen medewerkers, met soms meerdere vestigingen vergt een andere aanpak dan een vennootschap onder firma met natuurlijk personen als vennoot.

Heeft u na lezing van een artikel een vraag of heeft u een andere vraag op het gebied van het insolventierecht, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij zijn graag bereid u van dienst te zijn.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Opzegging bankrelatie door bank

september 6, 2022|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top