Doorstart na faillissement2022-07-28T13:39:45+00:00

Financiële moeilijkheden

Home » Specialismen » Bedrijven in financiële moeilijkheden » Doorstart na faillissement

Doorstart na faillissement

Het overnemen van bedrijfsactiviteiten uit een faillissement kan voor een doorstarter veel mogelijkheden bieden. Het kan een uitgelezen mogelijkheid zijn om te starten met een nieuwe bedrijfsactiviteit, om het marktaandeel van een bestaande activiteit te vergroten of om bepaalde waardevolle bedrijfsmiddelen of knowhow in bezit te krijgen.

Een doorstart is niet alleen mogelijk door derden. Het komt ook voor dat het management van de failliet, al dan niet met steun van aandeelhouders van failliet, de failliete onderneming willen doorstarten.

Biedingsprocedure voor doorstart na faillissement

Bij een faillissement met enige omvang zal een curator een biedingsprocedure optuigen met biedingsregels. Kandidaten aanvaarden een verplichting tot geheimhouding. Onder geheimhouding krijgen de kandidaten vervolgens informatie over de activiteiten van de failliete onderneming, aard en omvang van de materiële en immateriële activa, klantenkring, personeelsleden en wat dies meer zij, zodanig dat de kandidaat een goed beeld krijgt van de onderneming zoals deze was en wat de potentie is in een doorstart. Het uitbrengen van een bod is voor de bieder doorgaans niet vrijblijvend, terwijl de curator wel veel slagen om de arm zal houden om biedingen al dan niet te accepteren.

Voorbereiding op biedingsprocedure voor doorstart

Het is voor de kandidaat die wenst deel te nemen aan een biedingsprocedure en die een bod wil uitbrengen van groot belang om goed beslagen ten ijs te komen. Is de informatie die door de curator wordt verschaft voldoende? Waarop wordt precies geboden? En wat is een gepast bedrag om te bieden? Is het de bedoeling om personeel over te nemen? Kan de bieding zodanig worden ingericht dat het voor een curator meer aantrekkelijk wordt het bod te aanvaarden?

De curator zal de diverse biedingen vergelijken en het beste bod accepteren of mogelijk de onderhandelingen met enkele vergelijkbare kandidaten voortzetten. De curator zal zich in beginsel laten leiden door het belang van schuldeisers, ofwel het hoogste bod aanvaarden. De curator kan echter ook andere omstandigheden bij de beoordeling van biedingen laten meewegen, zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid. In de biedingsregels zal een curator voor zijn beoordeling veel ruimte willen creëren.

Advocaten begeleiding doorstart

Onze advocaten zijn thuis in deze onderwerpen. Zij werken zelf ook als curator dus zij kunnen het speelveld goed overzien. Bovendien hebben onze advocaten ervaring bij het begeleiden van partijen die een doorstart wensen te realiseren. Het inwinnen van advies bij een doorstart vergroot de kans op een goede deal.

Wij helpen u graag als u een doorstarttransactie wenst te realiseren.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Opzegging bankrelatie door bank

september 6, 2022|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top