Aanvraag faillissement2022-07-28T13:42:31+00:00

Financiële moeilijkheden

Aanvraag faillissement

Een ondernemer, dat kan een privépersoon zijn, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, kan bij de rechtbank zelf aangifte doen van faillissement of het faillissement kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser. Dit zijn twee aparte procedures en voor beide procedures gelden andere vereisten.

Faillissement op eigen aangifte

Voor het doen van aangifte van een faillissement is niet vereist dat een advocaat wordt ingeschakeld. Het is wel verstandig in de fase direct voorafgaand aan de beslissing om aangifte te doen van faillissement met een advocaat te overleggen om te bepalen of de risico’s om de onderneming voort te zetten (te) groot zijn of dat stoppen de beste optie is.

Als stoppen met de onderneming de beste optie is, moet bepaald worden of het doen van aangifte van faillissement de aangewezen weg is of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Een advocaat kan ook de procedure voor het doen van aangifte faillissement toelichten en de ondernemer voorbereiden op de rol van een curator.

Faillissement op verzoek van een schuldeiser

Als een schuldeiser het faillissement van een schuldenaar wil aanvragen, moet hij daarvoor een advocaat inschakelen. Het verzoek wordt toegezonden aan de bevoegde rechtbank, waarna de rechtbank de schuldenaar oproept.

Behandeling aangifte of verzoek tot faillietverklaring

Na het indienen van een eigen aangifte of na toezending van een verzoek tot faillietverklaring aan de rechtbank wordt de schuldenaar in een besloten zitting gehoord. De rechtbank kan het faillissement uitspreken als de schuldenaar ‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’. Er moet ‘summierlijk’ blijken van feiten of omstandigheden dat de schuldenaar niet meer kan betalen. Als de procedure op verzoek van een schuldeiser is ingeleid, moet ook summierlijk blijken van het vorderingsrecht van de schuldeiser.

Tenslotte moet summierlijk blijken dat de schuldenaar meerdere schulden onbetaald laat (de steunvorderingen). Door het gebruik van het woord ‘summierlijk’ geeft de wetgever aan dat normale regels van bewijsrecht niet van toepassing zijn. Een faillissementszitting is een korte procedure waarin weinig ruimte is voor uitvoerig bewijs. Het bestaan van het vorderingsrecht en het bestaan van de steunvordering(en) moet na een kort en eenvoudig onderzoek blijken.

LVH Advocaten en faillissementen

De advocaten van ons kantoor in Rotterdam hebben ruime ervaring met het aanvragen van faillissementen en het voeren van verweer tegen faillissementsaanvragen. Daarnaast hebben zij zelf ervaring als faillissementscurator.

Wij helpen u graag als u overweegt aangifte te doen van faillissement, het faillissement van een schuldenaar wilt aanvragen of verweer wilt voeren tegen een faillissementsaanvraag.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Opzegging bankrelatie door bank

september 6, 2022|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top