Bestuurdersaansprakelijkheid2022-07-28T13:39:26+00:00

Financiële moeilijkheden

Home » Specialismen » Bedrijven in financiële moeilijkheden » Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

De taak van een bestuurder kan complex zijn. De bestuurder dient zich te richten naar het belang van de bestuurde vennootschap. Tegelijkertijd dient rekening gehouden te worden met belangen van diverse stakeholders. Dergelijke belangen kunnen met elkaar botsten. Als de vennootschap in financiële problemen komt te verkeren ziet de bestuurder zich vaak voor moeilijke keuzes gesteld.

Het uitgangspunt van de wetgever is dat een bestuurder niet te snel aansprakelijk gehouden zou moeten kunnen worden. Bij ondernemen hoort immers ook risico’s nemen en het is niet de bedoeling dat bestuurders te risicomijdend worden.

Gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Er zijn diverse wettelijke gronden voor aansprakelijkheid van de bestuurder. Een bestuurder is aansprakelijk jegens de vennootschap vanwege onbehoorlijk bestuur als hem een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In geval van faillissement van de vennootschap onderzoekt de faillissementscurator of er grond is om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor aanzuivering van het boedeltekort. Hierbij kan de curator geholpen door wettelijke vermoedens van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer de jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd of de boekhouding niet op orde is. Naast deze specifieke regelingen voor bestuurdersaansprakelijkheid kan een bestuurder ook aansprakelijk gesteld worden op grond van onrechtmatige daad, bijvoorbeeld door een schuldeiser. Ook dan geldt de voorwaarde dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt moet kunnen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de bestuurder de vennootschap verplichtingen heeft laten aangaan, terwijl hij op dat moment wist of had moeten weten dat de vennootschap de verplichtingen niet of niet binnen een redelijke termijn zou kunnen nakomen.

Er gelden bijzondere regelingen voor bestuurdersaansprakelijkheid jegens de fiscus en bedrijfstakpensioenfondsen. Vanwege deze regelingen is het voor bestuurders van groot belang om tijdig betalingsonmacht te melden.

Advocaten Bestuurdersaansprakelijkheid LVH

De advocaten van ons kantoor in Rotterdam hebben ruime ervaring met bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Deze werkzaamheden bestaan uit het bijstaan van aansprakelijk gestelde bestuurders. Ook worden cliënten bijgestaan die bestuurders aansprakelijk willen stellen. Voorts worden bestuurders begeleid in moeilijke periodes, zoals bij financiële problemen, bij het maken van keuzes op een wijze waarop het risico op aansprakelijkheid wordt geminimaliseerd. Meerdere advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring als faillissementscurator, zodat zij goed kunnen beoordelen hoe een curator de kwestie zal (dienen te) beoordelen.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 63
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 63
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 63
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Opzegging bankrelatie door bank

september 6, 2022|

Het komt steeds vaker voor dat banken een – soms al jarenlang bestaande – relatie met een klant opzeggen. Een dergelijke opzegging van een bankrelatie kan voor een ondernemer ernstige gevolgen hebben. Mag een bank een kredietrelatie opzeggen? Wanneer wel en wanneer niet? Onderstaand een korte toelichting van de achtergronden van een dergelijke opzegging en de rechten en verplichtingen van banken en de rekeninghouders.

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Ga naar de bovenkant